Lidice – kronika jedné vesnice

Multimediální vzdělávací program s odborným výkladem 

Konkrétní výpovědi lidických žen a dětí, konkrétní osudy přeživších lidické tragédie v historických souvislostech

Cíl programu 

Žáci se na základě interaktivního DVD seznámí s konkrétními osudy obyvatel obce Lidice od konce 1. světové války do jejího násilného vyhlazení. Žákům se propojí tyto historické události s dalšími dějinnými souvislostmi 2. světové války.

Další informace 

Program trvá 150 minut a je určen pro žáky II. stupně ZŠ a žáky SŠ. 

Struktura výukového DVD je daná kapitolami, doplněnými originálními filmovými záběry, fotografiemi a autentickými výpověďmi obětí, historiků a jiných význačných osobností.

V případě zájmu lze přizvat k diskuzi historika. Lze také objednat besedu s pamětníkem. V tomto případě program trvá 210 minut.

Součástí programu je prohlídka multimediální expozice muzea, prohlídka pietního území s odborným výkladem.

Cena programu je 45,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Objednávky

Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem. 

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Kamilu Smetana Varaďovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785 nebo na adrese varadovalidice-memorial.cz.

Upozornění 

Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu.

Partnerem vzdělávacích programů Památníku Lidice je Dalekohleď, z. ú.