Lidice žijí v obrazech

Důležitost Lidické sbírky moderního umění v historii obce Lidice 

Znáte iniciátora hnutí Lidice Shall Live – Lidice musí žít a jak toto hnutí souvisí s Lidickou galerií? 

Cíl programu 

Tvořivými přístupy se žáci seznámí s lidickou tragédií, historií Lidické sbírky moderního umění a konkrétními uměleckými díly vystavenými v Lidické galerii.

Další informace 

Program trvá 150 minut a je určen pro žáky II. stupně ZŠ.

Součástí programu je prohlídka Lidické galerie, v případě zájmu multimediální expozice muzea a prohlídka pietního území s odborným výkladem.

Program je zdarma, žáci platí pouze za vstup do galerie (45,- Kč za žáka). Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Program je zážitkový, využívá metod a technik dramatické výchovy, žáci se učí vyjadřovat své názory a postoje, spolupracují na zadaném úkolu.

Objednávky

Program je nutné Opens internal link in current windowobjednat nejméně 14 dní předem. 

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

V případě dotazu kontaktujte Bc. Lucii Chvapilovou na tel.: 312 253 702, 739 562 267 nebo na adrese chvapilovalidice-memorial.cz.

Upozornění 

Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu.