Lidice žijí v obrazech

Důležitost Lidické sbírky moderního umění v historii obce Lidice 

Znáte iniciátora hnutí Lidice Shall Live – Lidice musí žít a jak toto hnutí souvisí s Lidickou galerií? 

Cíl programu 

Tvořivými přístupy se žáci seznámí s lidickou tragédií, historií Lidické sbírky moderního umění a konkrétními uměleckými díly vystavenými v Lidické galerii.

Další informace 

Program trvá 150 minut a je určen pro žáky II. stupně ZŠ.

Součástí programu je prohlídka Lidické galerie, v případě zájmu multimediální expozice muzea a prohlídka pietního území s odborným výkladem.

Cena programu je 45,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Program je zážitkový, využívá metod a technik dramatické výchovy, žáci se učí vyjadřovat své názory a postoje, spolupracují na zadaném úkolu.

Objednávky

Program je nutné Opens internal link in current windowobjednat nejméně 14 dní předem. 

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

V případě dotazu kontaktujte Mgr. Michaelu Brábníkovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785,  nebo na adrese brabnikovalidice-memorial.cz.

Upozornění 

Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu. 

Partnerem vzdělávacích programů Památníku Lidice je Dalekohleď, z. ú.