Připravujeme od roku 2019

Jednodenní exkurze Lidice - Terezín určená pro studenty s lektorem PhDr. Vojtěchem Kynclem, Ph.D.

Lektor: PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.

Historik, Historický ústav Akademie věd ČR - vědecký pracovník oddělení 20. století. Zaměřuje se na moderní dějiny Československé republiky, úzce pak na historii druhé světové války. Vede semináře z českých a československých dějin, autor a spoluautor řady odborných publikací.

Odborná exkurze se zaměřuje na výklad širších souvislostí období heydrichiády a rozmachu nacistického režimu v Evropě. Na příkladu Lidic je možné demonstrovat plány nacistického vedení k ovládnutí východoevropského prostoru a jeho úpravy podle nově vytvořených plánů. Dějiny vesnice ale nejsou pouze o nacistickém režimu a dopadu jeho teroru na české obyvatelstvo. Představují také poválečné vyrovnání s pachateli i zbudování nového sídla pro přeživší ženy a děti. Lidice byly příkladem nutnosti boje za mír, ale současně je komunistický režim využíval k šíření své ideologie.

Do Malé pevnosti Terezín byla část žen převezena a musely zde strávit čas před převozem do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Policejní věznice se stala symbolem krutosti, neboť z třiceti tisíc vězňů jich bylo dva a půl tisíce brutálně zavražděno nejrozličnějšími způsoby. Dozorci vymýšleli metody a způsoby, jak oběti před smrtí ještě i ponížit. Dějiny Malé pevnosti zasadíme do širšího rámce nacistických koncentračních táborů.