Jak je to s reklamou?

Interaktivní program s metodami výtvarné a dramatické výchovy k výstavě Spectaculum aneb jak se žije umělci.

Výstava je zaměřena na průřez tvorbou vystavujících umělců Martina Homoly a Michala Fialy. Součástí jejich profesní produkce je také komerční sféra. 

Výukový animační program se zaměřuje na pojmy jako je reklama, vizuální komunikace, fotografie a její rozdělení. Vše formou praktických činností přímo v expozici galerie. Zjistíme také, jak funguje camera obscura a co to je "spectaculum”.

Program zahrnuje zážitkové aktivity, praktické metody a doplňuje učivo vzdělávací oblasti Umění a kultura, Člověk a společnost a průřezového tématu Mediální výchova.

Program můžete objednat od 15. 12. 2016 do 30. 4. 2017.
Cena je 25,-Kč za žáka (pedagogický doprovod je zdarma).
Délka programu 70 minut.

V ceně je zahrnut vzdělávací program, prohlídka výstavy, interaktivní koutek k výstavě.

Objednávky

Program je nutné objednat nejméně týden předem.
Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.
V případě dotazu kontaktujte Bc. Lucii Chvapilovou na tel.: 312 253 702, 739 562 267 nebo na adrese chvapilovalidice-memorial.cz.