Galerie plná smyslů

Přijďte navštívit galerii! Galerie může být plná příběhů a pohádek. Prožijeme příběh s kamarádem Smyslínem, který nás provede výstavou a naučí nás, že díla můžeme vnímat i jinak než pouze očima. Program formou dramatických a výtvarných metod.

Cíl programu 

Žáci se seznámí s výstavou galerie formou příběhu a her. Program je zaměřen na rozvoj smyslového vnímání, žáci objevují podstatné vlastnosti předmětu, vnímají a rozlišují věci pomocí hmatu. Na základě tvořivých činností vstupují do příběhu, spolupracují a rozvíjí svou představivost.

Další informace 

Program trvá 60 minut a probíhá v Lidické galerii v nových Lidicích. 

Celý program probíhá v prostoru výstavy a v interaktivním koutku.

Každé dítě si odnese diplom.

Objednávky 

Program je nutné Opens internal link in current windowobjednat nejméně týden předem. 

Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle

Program je zdarma, žáci platí pouze za vstup do Lidické galerie (25,- Kč za žáka). V ceně je také prohlídka aktuální výstavy a materiál na výtvarnou činnost.

V případě dotazu kontaktujte Bc. Lucii Chvapilovou na tel.: 312 253 702, 739 562 267 nebo na adrese chvapilovalidice-memorial.cz.