Objev svůj příběh, človíčku!

Interaktivní program s metodami výtvarné a dramatické výchovy k výstavě Spectaculum aneb jak se žije umělci.

Výukový animační program se zaměřuje na seznámení se s kresbami a fotografiemi vystavujících umělců. Budeme hledat ukrytý příběh v některých z vystavených děl a pak se jej pokusíme ožít a rozpohybovat pomocí metod dramatické výchovy a meotaru. Zkusíme si pojmenovat lidské pocity a chování, která nám pak pomohou v utváření příběhu. V závěru vše zreflektujeme ve výtvarné činnosti a interaktivním koutku.
Zjistíme také, co je to camera obscura a vyzkoušíme si, jak funguje.

Program zahrnuje zážitkové aktivity, praktické metody a doplňuje učivo vzdělávací oblasti Dítě a společnost a Dítě a ten druhý.

Program můžete objednat od 15. 12. 2016 do 30. 4. 2017.
Cena je 25,-Kč za žáka (pedagogický doprovod je zdarma).
Délka programu 60 minut.

V ceně je zahrnut vzdělávací program, prohlídka výstavy, interaktivní koutek k výstavě.

Objednávky

Program je nutné objednat nejméně týden předem.
Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.
V případě dotazu kontaktujte Bc. Lucii Chvapilovou na tel.: 312 253 702, 739 562 267 nebo na adrese chvapilovalidice-memorial.cz.

plakát