Lidice – kronika jedné vesnice

Multimediální vzdělávací program s odborným výkladem 

Konkrétní výpovědi lidických žen a dětí, konkrétní osudy přeživších lidické tragédie v historických souvislostech

Cíl programu 

Žáci se na základě interaktivního DVD seznámí s konkrétními osudy obyvatel obce Lidice od konce 1. světové války do jejího násilného vyhlazení. Žákům se propojí tyto historické události s dalšími dějinnými souvislostmi 2. světové války.

Další informace 

Program trvá 150 minut a je určen pro žáky II. stupně ZŠ a žáky SŠ. 

Struktura výukového DVD je daná kapitolami, doplněnými originálními filmovými záběry, fotografiemi a autentickými výpověďmi obětí, historiků a jiných význačných osobností.

V případě zájmu lze přizvat k diskuzi historika. Lze také objednat besedu s pamětníkem. V tomto případě program trvá 210 minut.

Součástí programu je prohlídka multimediální expozice muzea, prohlídka pietního území s odborným výkladem.

Program je zdarma, žáci platí pouze za vstup do muzea (45,- Kč za žáka). Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Objednávky

Program je nutné Opens internal link in current windowobjednat nejméně 14 dní předem. 

Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle.

V případě dotazu kontaktujte Bc. Lucii Chvapilovou na tel.: 312 253 702, 739 562 267 nebo na adrese chvapilovalidice-memorial.cz.

Upozornění 

Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu.