Stavíme nové Lidice

Interaktivní vzdělávací program s odborným výkladem. Program se odehrává v autentickém interiéru původního domu nových Lidic. Jak se proměnil život lidických žen a dětí po jejich návratu do nových Lidic?

Cíl programu

Žáci se na základě interaktivního programu seznámí s konkrétními osudy obyvatel a životem v původní obci Lidice až do jejího násilného vyhlazení a následným poválečným způsobem života přeživších v nové obci Lidice. Program propojuje téma válečného a poválečného života Lidic. Zároveň interpretuje proměnu jejich symbolické roviny: Lidice jako symbol válečného utrpení vs. nový život v poválečné společnosti. Žáci se v průběhu programu učí vyjadřovat své názory a postoje a spolupracují na zadaných úkolech.

Další informace

Program trvá 4 hodiny a je určen pro žáky středních škol.

Program může absolvovat skupina maximálně 30 osob. Část programu, která probíhá v autentických prostorech rodinného domu je určena vždy max. pro 15 osob. Součástí programu je prohlídka multimediální expozice muzea, prohlídka pietního území s odborným výkladem. Cena programu je 45,- Kč za žáka. V ceně je zahrnut vstup do všech ostatních výstavních prostor Památníku Lidice, jejichž návštěva není součástí programu. Skupina nad 20 osob má 10% slevu.

Objednávky

Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem. Zrušení objednaného programu je možné nejpozději den předem na uvedeném tel. čísle. V případě dotazu kontaktujte Mgr. Michaelu Brábníkovou na tel.: 312 253 702, 778 735 785, nebo na adrese brabnikovalidice-memorial.cz.

Upozornění

Pedagogický doprovod prosíme, aby nezasahoval bez vyzvání lektorem do průběhu programu.

Partnerem vzdělávacích programů Památníku Lidice je Dalekohleď, z. ú.