Mgr. Václava Zamazalová, Čtyři roční období

  • Od: 23. 1. 2016 09:00
  • Do: 24. 1. 2016 13:00
  • Uzávěrka přihlášek: 15. 1. 2016 00:00
  • Místo konání: Lidická galerie
Rezervovat

Praktický cyklus čtyř víkendových výtvarných seminářů (jaro, léto, podzim, zima) určený pedagogům MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM. Propojování výtvarného oboru s dramatickou výchovou a výstavami Lidické galerie, včetně Mezinárodní dětské výstavy Lidice.

Výtvarná témata:

Brainstorming

Gestická kresba

Automatické psaní

Prostorová instalace

Víceúčelový objekt

Prostorová kresba

Meditace

Fantazijní cvičení

Akční malba

Pedagogicko – psychologické přesahy:

Prožitkové učení

Práce s námětem a příběhem

Spolupráce ve skupině – kooperativní chování

Rozvoj osobnosti dítěte prostřednictvím výtvarné činnosti

Prožitek dítěte jako hlavní kritérium pedagogického procesu

Osvědčení získá účastník semináře po absolvování celého cyklu čtyř víkendových setkání.

Lektorka: Mgr. Václava Zamazalová, vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Dačice, pedagog výtvarné sekce DDM Dačice, lektorka celostátních výtvarně – dramatických dílen NIPOS Artama, lektorka výtvarných dílen NIDV, příprava žáků k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy.

  

Termíny setkání v Lidické galerii:

23.-24.1.2016

2.-3.4.2016

21.-22.5.2016

8.-9. 10. 2016

 

Cena: 2000 Kč, poplatek se platí v plné výši při prvním setkání.

 

Plakát ke stažení

  Přihlášky do 15. 1. 2016

   MgA. Kateřina Rezková
   vedoucí vzdělávání
   tel. 312 253 702, 739 690 566
   rezkova@lidice-memorial..cz