Muži a válka

Výstava přibližuje veřejnosti osudy československých mužů za druhé světové války.

Termín: 7. 1. až 6. 5. 2015

Výstavní síň In Memoriam

První část výstavy je zaměřena na to, jakým způsobem válka zasáhla do životů představitelů různých profesí; návštěvníci se dozvědí, jak za okupace žili dělníci, učitelé, duchovní či například četníci. Výstava se v tomto směru neomezí pouze na líčení poměrů v Protektorátu Čechy a Morava, ale nastíní i situaci českého obyvatelstva v „Sudetech“. Pozornost je věnována rovněž osudům politických vězňů, a to na příkladu událostí v koncentračním táboře Dachau. Textové panely doprovází řada fotografií a dobových dokumentů.

Autoři výstavy: Mgr. Jana Horáková a Ondřej Kolář PhD.

Vstup zdarma.

THE MUSEUM IS CLOSED BECAUSE OF RECONSTRUCTION. Other expositions are opened.