11 světů. Výstava dětských ilustrátorů

Výstava představuje formou jedenácti „hnízd“ jedenáct současných českých autorů ilustrací pro děti.

termín: 20. 11. 2014 - 30. 4. 2015
místo konání: Lidická galerie

Výběr byl veden s důrazem na výrazovou specifiku autorů a jejich přesahy k dalším technikám a médiím, tedy od klasické kresby nebo malby třeba k textilnímu výtvarnictví nebo komiksu. Jde vesměs o tvůrce mladší a střední generace, kteří mají za sebou řadu úspěšných knižních realizací i dalších uměleckých projektů. Výstava má interaktivní podobu, jejím cílem je vtáhnout děti přímo doprostřed tvůrčího procesu ilustrace, dát jim šanci bavit se stejně kreativně jako sami autoři. Projekt doprovázejí tvůrčí dílny s některými autory.  

 
Pořadatel výstavy: Památník Lidice
Autor výstavy: Radim Kopáč
Grafické řešení: Lenka Jasanská
Architektonické řešení: Ondřej Beneš
Fotografie: Lukáš Jasanský  
Výstava se koná ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Terra cultura.

THE MUSEUM IS CLOSED BECAUSE OF RECONSTRUCTION. Other expositions are opened.