Návrat lidických žen

Lidické ženy, které přežily koncentrační tábor Ravensbrück, se navracejí do vlasti

Termín: 7. 6. až 31. 8. 2015

Výstavní síň In Memoriam

Po příchodu německých jednotek byly ženy shromážděny, odvezeny do kladenského gymnázia a odtud deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück. Po ukončení války se jich vrátilo do vlasti pouze 143. Výstava dokumentuje jejich pohnuté osudy prodchnuté ztrátou mužů a dětí.