Synagogy v plamenech

Osud židovských komunit na území připojeném k Říši v říjnu roku 1938

Termín: 7. 5.  až 30. 8 2015
Výstavní síň Pod Tribunou

Výstava blíže seznamuje s osudem židovských komunit na území připojeném k Říši v říjnu roku 1938 a přibližuje okolnosti jejich zániku. Hlavní pozornost je věnována událostem vztahujícím se k tzv. křišťálové noci, tzn. k požárům synagog, ničení hřbitovů a vyhánění Židů z pohraničních území do českého vnitrozemí ve dnech 9.–11. listopadu 1938.

THE MUSEUM IS CLOSED BECAUSE OF RECONSTRUCTION. Other expositions are opened.