Pamětní odznaky udělené v roce 2017

Odznak se uděluje právnickým nebo fyzickým osobám, včetně cizích státních příslušníků, a zaměstnancům za významnou dlouholetou spolupráci s Památníkem Lidice a za vynaložené úsilí při dosahování výrazných výsledků při plnění úkolů příspěvkové organizace a naplňování zřizovací listiny, za rozvoj vztahů Památníku Lidice s veřejností, s orgány státní správy, s občanskými organizacemi a sdruženími.

MUZEUM PAMÁTNÍKU LIDICE JE UZAVŘENO Z DŮVODU REKONSTRUKCE. Ostatní expozice jsou přístupné veřejnosti.