Kontaktní údaje


Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

Tokajická 152
273 54 Lidice
tel.: 312 253 063

e-mail (objednávky a návštěvnické dotazy): objednavky@lidice-memorial.cz
e-mail (správa Památníku Lidice): lidice@lidice-memorial.cz  

IČO: 70 88 63 42
DIČ: CZ 70 88 63 42, plátce DPH osvobozený dle § 61 písmena e)

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 1334141/0710
IBAN: CZ96 0710 0000 0000 0133 4141
BIC CNBACZPP

e-podatelna: epodatelna@lidice-memorial.cz
ID datové schránky: 32uiuiu

Muzeum Památníku Lidice
tel. +420 312 253 088, +420 737 805 013
muzeum-recepcelidice-memorial.cz

Lidická galerie
tel. +420 312 253 702, +420 604 304 262
galerie-recepcelidice-memorial.cz

Kontaktní osoby

Útvar ředitele

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA
ředitel
tel.: +420 312 253 063
stehliklidice-memorial.cz

Hana Kohoutová
asistentka ředitele
tel.: +420 312 253 063, +420 734 140 855
kohoutovalidice-memorial.cz

Vzdělávací oddělení

Mgr. Kamila Smetana Varaďová
vedoucí vzdělávacího oddělení
tel.: +420 312 253 702, +420 778 735 785
varadovalidice-memorial.cz

Bc. Lucie Laskovská
asistentka vzdělávacího oddělení
tel.: +420 312 253 702, +420 739 562 267
laskovska@lidice-memorial.cz

Mgr. Kristina Tělupilová
lektorka
tel.: +420 312 253 702, +420 770 167 397
telupilovalidice-memorial.cz

Sbírkové oddělení

Miloslav Vorlíček MA
kurátor výtvarné sbírky umění
tel.: +420 312 253 702, +420 775 850 271
vorliceklidice-memorial.cz

Bc. Veronika Trubačová, DiS.
kurátorka Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
tel.: +420 312 253 702
trubacovalidice-memorial.cz

Karolína Pernerová
administrativní pracovnice Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice
tel.: +420 312 253 702, +420 778 735 870
pernerovalidice-memorial.cz

Památník Ležáky

Kamila Chvojková
vedoucí Památníku Ležáky
tel.: +420 469 344 179, +420 739 335 734
chvojkovalezaky-memorial.cz

Vlasta Solničková
muzeum Památníku Ležáky
tel.: +420 469 344 179, +420 739 377 358
muzeumlezaky-memorial.cz

Správa majetku

Ing. Jana Chourová Plachá, MBA
zástupkyně ředitele,
manažerka správy majetku

tel.: +420 312 253 702, +420 603 204 104
plachalidice-memorial.cz

Andrea Čiháková
referentka správy majetku
tel.: +420 312 253 702
cihakovalidice-memorial.cz

Ekonomické oddělení

Ing. Jitka Müllerová
vedoucí ekonomického oddělení
tel.: +420 312 253 702, +420 734 373 075
mullerovalidice-memorial.cz

Veronika Sýkorová
účetní
tel.: +420 312 253 702
sykorovalidice-memorial.cz

Romana Vaváková
asistentka ekonomického oddělení
tel.: +420 312 253 702
vavakovalidice-memorial.cz