Památník Lidice vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem
"Bezpečnostní služby v areálu Památníku Lidice".

Výzvu k podání nabídky vč. příloh naleznete na el. profilu zadavatele v Národním elektronickém nástroji zde:

https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00000171