Publikace

Lidice. Příběh české vsi

 • Autor: PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 499,00 Kč

Publikace dr. Eduarda Stehlíka s pomocí více než tisícovky unikátních, často dosud nikdy nepublikovaných fotografií, vypravuje příběh Lidic. Jak staré obce a jejích obyvatel, tak i bestiálního zločinu, který na ní byl 10. června 1942 německými okupanty spáchán.

Ležáky. Příběh odvážné osady

 • Autor: Barbora Brůnová, Kristina Tělupilová
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 40,00 Kč

Dětský ilustrovaný průvodce seznamuje čtenáře s příběhem osady Ležáky a dává do kontextu historické události, které vedly k jejímu vyhlazení.

Lidice. Procházka starou vesnicí

 • Autor: Kristina Tělupilová, Barbora Brůnová
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 40,00 Kč

Dětský ilustrovaný průvodce pietním územím, místem, kde stávaly původní Lidice.

Češi proti Hitlerovi

 • Autor: Eduard Stehlík, Martin Brabec
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 299,00 Kč

"Hrdinové a hrdinky protihitlerovského odboje v rozhovoru s předním odborníkem na vojenské dějiny" Galerie osudů českých mužů a žen, kteří se dokázali postavit nacistickému režimu, je více než rozlehlá. Vstupte do ní prostřednictvím rozhovoru s předním odborníkem na vojenské dějiny Eduardem Stehlíkem – portréty jednotlivých hrdinů a hrdinek jsou založeny na svědectvích a fotografiích sesbíraných v průběhu mnoha desítek let. Rozhovor, jejž vedl novinář a dokumentarista Martin Brabec, je zároveň sondou do rozmanité a často napínavé práce historika.

Brožura Lidice dříve a dnes

 • Autor: Renata Hanzlíková
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 70,00 Kč

Brožura mapující minulost a současnost středočeské obce Lidice.

Osudy lidických a ležáckých dětí

 • Autor: Jolana Macková, Ivan Ulrych, Přemysl Veverka
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 250,00 Kč

Aktualizované vydání knihy Osudy lidických dětí doplněné o osudy dětí z Ležáků

Jako chlapce by mě zastřelili

 • Autor: Jaroslava Skleničková
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 250,00 Kč

Jaroslava Skleničková podává v knize svědectví o lidické tragédii, respektive o tom, jak se spolu s ostatními lidickými ženami ocitla v roce 1942 doslova zničehonic v koncentračním táboře Ravensbrück.

Vzpomínky mě stále tíží

 • Autor: Jaroslava Skleničková
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 250,00 Kč

Osobní výpověď nejmladší přeživší lidické ženy paní Jaroslavy Skleničkové

Stavíme nové Lidice

 • Autor: Luba Hédlová (ed.), Pavla Bechnerová, Martina Lehmannová
 • Jazyk: CZ/EN
 • Cena: 250,00 Kč

Kniha pojednávající o výstavbě nových Lidic v poválečném období, která otevírá novou kapitolu chápání Lidic, které jsou vedle symbolu lidické tragédie i symbolem naděje na nový život.

Most života a naděje. Růžový sad přátelství a míru Lidice 1955 - 2015

 • Autor: Luba Hédlová, Přemysl Veverka, Jiří Žlebčík
 • Jazyk: CZ, EN
 • Cena: 350,00 Kč

Publikace vydaná k 60. výročí založení Růžového sadu přátelství a míru v Lidicích. Odborná publikace pojednávající o historii a současnosti růžového sadu obsahuje mimo jiné jmenný seznam odrůd všech růžových keřů (vč. fotografie a popisu) nacházejících se v současnosti na jeho území. Nádherné celostránkové fotografie představují sad v jeho největší kráse v době plného květu. 145 stran, ISBN 978-80-80072-02-7

Nevyšší oběť. Poslední lidický farář Josef Štemberka (1869-1942)

 • Autor: František Kolouch
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 449,00 Kč

Kniha Nejvyšší oběť je prvním podrobným životopisem posledního lidického kněze Josefa Štemberky. Na pozadí a v kontextu tehdejších událostí přibližuje jeho život. Opírá se přitom o archivní materiály i svědectví pamětníků a snaží se vyvrátit některé zažité představy i lidové legendy o jeho životě. Je to zároveň první kniha, která díky dlouholeté službě P. Štemberky v Lidicích mapuje historii této vsi od roku 1909.

Čas slz a vzdoru. Kalendárium 2. světové války

 • Autor: Roman Cílek
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 119,00 Kč

Kalendárium klíčových událostí v letech 1938-1945. Přehledná publikace přispívající k udržování objektivních informací o ještě poměrně nedávné historii české země. 70 stran, ISBN 978-80-87275-79-5

Lidické podvečery s hvězdami I

 • Autor: kolektiv autorů
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 100,00 Kč

V této knize čtenář nalezne záznamy vzácných setkání publika se zajímavými lidmi, většinou tvůrci či těmi, kdož ve své profesi vynikli.

Lidické podvečery s hvězdami II

 • Autor: kolektiv autorů
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 100,00 Kč

Pokračování čtenářsky úspěšné knihy Lidické podvečery s hvězdami vydané v roce 2009. Také ve druhém dílu čtenář nalezne záznamy ze setkání lidického publika se zajímavými lidmi, kteří ve své profesi vynikli.

Lidické podvečery s hvězdami III

 • Autor: kolektiv autorů
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 100,00 Kč

Pokračování dvou čtenářsky úspěšných knih. V tomto díle čtenář nalezne šestnáct záznamů vzácných setkání publika se zajímavými lidmi, většinou tvůrci či těmi, kdož ve své profesi vynikli.

Lidické podvečery s hvězdami IV

 • Autor: kolektiv autorů
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 100,00 Kč

Památník Lidice představuje v pořadí již čtvrté pokračování úspěšného cyklu publikací Lidické podvečery s hvězdami. Kniha nabízí poutavé přepisy rozhovorů s významnými hosty z umělecké, historické i vědecké sféry, kteří v minulé sezóně usedali do křesla pro hosta v rámci lidického fenoménu - Lidických zimních večerů.

Lidické podvečery s hvězdami V

 • Autor: kolektiv autorů
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 100,00 Kč

Památník Lidice představuje v pořadí již páté pokračování úspěšného cyklu publikací Lidické podvečery s hvězdami. Kniha nabízí poutavé přepisy rozhovorů s významnými hosty z umělecké, historické i vědecké sféry, kteří v minulé sezóně usedali do křesla pro hosta v rámci lidického fenoménu - Lidických zimních večerů.

Lidické podvečery s hvězdami VI

 • Autor: kolektiv autorů
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 160,00 Kč

Památník Lidice představuje v pořadí již šesté pokračování úspěšného cyklu publikací Lidické podvečery s hvězdami. Kniha nabízí poutavé přepisy rozhovorů s významnými hosty z umělecké, historické i vědecké sféry, kteří v minulé sezóně usedali do křesla pro hosta v rámci lidického fenoménu - Lidických zimních večerů.

Lidické podvečery s hvězdami VII

 • Autor: kolektiv autorů
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 120,00 Kč

Památník Lidice představuje v pořadí již sedmé pokračování úspěšného cyklu publikací Lidické podvečery s hvězdami. Kniha nabízí poutavé přepisy rozhovorů s významnými hosty z umělecké, historické i vědecké sféry, kteří v minulé sezóně usedali do křesla pro hosta v rámci lidického fenoménu - Lidických zimních večerů.

Remember Lidice. 50 let Lidické sbírky umění

 • Autor: Lubomíra Hédlová
 • Jazyk: CZ, EN
 • Cena: 450,00 Kč

Katalog Lidické sbírky umění 20. a 21. století vydaný u příležitosti 50. výročí jejího založení.

Lidická sbírka. Průvodce

 • Autor: Lubomíra Hédlová
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 150,00 Kč

Průvodce seznamuje čtenáře s nejvýznamnějšími díly Lidické sbírky moderního umění. Tato ojedinělá sbírka moderního světového umění vznikla na konci 60. let 20. století, zcela spontánně, díky myšlence a iniciativě významného představitele hnutí „Lidice Shall Live“ (Lidice budou žít), anglického lékaře Sira Barnetta Strosse. Historická hodnota sbírky a její společenský dopad nemají ve světě obdoby.

Děti pro Lidice

 • Autor: Hana Stadlerová, Pavla Novotná, Eva Kaličinská
 • Jazyk: CZ/EN
 • Cena: 250,00 Kč

Odborná, česko – anglická publikace, která vznikla ve spolupráci s Masarykovou univerzitou u příležitosti 45. výročí Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice.

Můj život byl...

 • Autor: kolektiv autorů
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 199,00 Kč

Monografie akademické sochařky Marie Uchytilové. 128 stran.

Pocta Marii Uchytilové

 • Autor: S. Klánová, I. Bukačová, E. Stehlík
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 40,00 Kč

Útlá knížka si neklade za cíl být odbornou a obsáhlou monografií o autorce, je především vzpomínkou na tuto významnou ženu a vzdává hold její práci, kterou Marie Uchytilová nejen Lidicím a lidickým matkám věnovala.

Brožura V údolí potoka Ležák

 • Autor: Renata Hanzlíková
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 60,00 Kč

Brožura mapující osud osady Ležáky během osudného roku 1942.

Ležáky a odboj ve východních Čechách

 • Autor: Vojtěch Kyncl, Jiří Padevět
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 250,00 Kč

Kniha přiblíží nejen historii samotné osady Ležáky, ale doplní ji o kontext odboje napojeného na výsadky z Velké Británie v širším regionu. 272 stran, ISBN 978-80-200-2633-0

Ležáky. Obyčejná vesnice, Silver A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády

 • Autor: Vojtěch Kyncl
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 350,00 Kč

Publikace je věnována vzpomínce na oběti, které byly za pomoc SILVERu A zavražděny. Avšak zapomenout nesmíme ani na nacistické válečné zločince, jež vypálení vesnice zapříčinili.

Věčné údolí Javoříčka

 • Autor: Přemysl Veverka
 • Jazyk: CZ
 • Cena: 175,00 Kč

Nacisté chtěli Javoříčko zadupat do země, ale z líbezného moravského údolí dodnes zaznívá odkaz, že zlo nikdy nemůže v historické perspektivě zvítězit nad životem. 127 stran, ISBN 978-80-87275-95-5

Brochure Lidice before and today

 • Autor: Renata Hanzlíková
 • Jazyk: EN
 • Cena: 80,00 Kč

This brochure describes the fate of the village Lidice during WWII.

Broschüre Lidice früher und heutzutage

 • Autor: Renata Hanzlíková
 • Jazyk: DE
 • Cena: 80,00 Kč

Broschüre über das Schicksal des Dorfes Lidice.

брошюра Лидице прежде и теперь

 • Autor: Renata Hanzlíková
 • Jazyk: RU
 • Cena: 80,00 Kč

Брошюра отображающая прошлое и настоящее деревни Лидице.

Lidice : Geschichte der tschechischen Dorfes

 • Autor: Eduard Stehlík
 • Jazyk: DE
 • Cena: 250,00 Kč

Der Autor des Buches Lidice: Geschichte der tschechischen Dorfes ist der Historiker dr. Eduard Stehlík aus dem Verteidigungsministerium der Tschechische Republik.

Memories of Lidice

 • Autor: Eduard Stehlík
 • Jazyk: EN
 • Cena: 200,00 Kč

The author of the book called Memories of Lidice is a historian dr. Eduard Stehlík from The Department of Defense. In 2004 he already produced a book for The Lidice Memorial, called Lidice: The Story of a Czech Village.

Erinnerungen an Lidice

 • Autor: Eduard Stehlík
 • Jazyk: DE
 • Cena: 200,00 Kč

Autor des Buches Erinnerungen an Lidice ist der Historiker dr. Eduard Stehlík aus dem Verteidigungsministerium der Tschechische Republik, der für die Gedenkstätte Lidice bereits im Jahre 2004 das Buch Lidice: Geschichte eines tsechischen Dorfes geschrieben hat.

Fates of the Children from Lidice and Ležáky

 • Autor: Team of Authors
 • Jazyk: EN
 • Cena: 250,00 Kč

Reedition of the book Fates of Children from Lidice complemented by destinies of children from Ležáky.

Kinderschicksale aus Lidice

 • Autor: Autorenteam
 • Jazyk: DE
 • Cena: 250,00 Kč

Dieses Buch ist die überhaupt erste Publikation, die die Schicksale der 105 Kinder aus altem Lidice beschreibt. Die Autoren benutzten bei ihrer Arbeit die Mehrheit der zugänglichen Quellen und aus den einzelnen Auskünften legten sie die Mosaik der wirklichen Geschichten zusammen.

Building the New Lidice

 • Autor: Luba Hédlová (ed.), Pavla Bechnerová, Martina Lehmannová
 • Jazyk: EN/CZ
 • Cena: 250,00 Kč

The book about a building of the New Lidice after WWII. It opens a new chapter of Lidice understanding. Lidice is the symbol of the tragedy and also of the hope for a new live.

Bridge of Hope and Life. Rose Garden of Peace and Friendship Lidice 1955 – 2015

 • Autor: Luba Hédlová, Přemysl Veverka, Jiří Žlebčík
 • Jazyk: EN, CZ
 • Cena: 350,00 Kč

Publication about Rosegarden of Peace and Friendship in Lidice. History and today of this famous garden. 145 pages, ISBN 978-80-80072-02-7

Brochure In the Ležák Stream Valley

 • Autor: Renata Hanzlíková
 • Jazyk: EN
 • Cena: 70,00 Kč

Brochure describes the fate of the village Ležáky during WWII.

Remember Lidice. 50 years of the Lidice Art Collection

 • Autor: Lubomíra Hédlová
 • Jazyk: EN, CZ
 • Cena: 450,00 Kč

Lidice Art Collection catalogue publicated on occasion of its 50 years anniversary.