Běh míru Kladno - Lidice 2023

17. června 2023 se uskuteční tradiční Běh míru organizovaný Krajskou radou seniorů Středočeského kraje ve spolupráci s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno a Památníkem Lidice.

V cíli běhu, který je umístěn na parkovišti u muzea Památníku Lidice, čeká na závodníky i fanoušky bohatý doprovodný program, který připravily Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno, Záchranná zdravotnická služba ČR a Památník Lidice. 

V průběhu dopoledne bude zároveň ve spolupráci s DMO Kladensko - Slánsko, z. s. a Lenkou Kryštofovou vysazen Strom lásky do dárcovské aleje v těsné blízkosti místa konání závodu. Tento projekt má za cíl jediné - šířit lásku. Mottem projektu je myšlenka Antonína Jiřího Kryštofa: "Mějte v srdci dobro a lásku. To je to, co náš svět nejvíce potřebuje. Kdo miluje, nachází lásku a pochopení i pro ostatní." Její pravdivost a aktuálnost v době nedaleko zuřící kruté války je absolutní a Památník Lidice se s ní ztotožňuje. Více informací o projektu naleznete zde: https://lenkakrystofova.cz/

Návštěvníci mají dále možnost prohlídky muzea, výstavních síní, Lidické galerie, kde se nachází 51. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma TANEC a stálou expozici Lidické sbírky umění 20. a 21. století, a původního rodinného domku č. p. 116 věnovaného poválečné výstavbě nových Lidic. Speciálně pro tuto příležitost jsme připravili také VR prohlídku starých Lidic, kterou bude možné absolvovat přímo v areálu parkoviště.

Přijďte společně s námi uctít památku obětí lidické tragédie touto tradiční akcí pro všechny věkové kategorie.

Autor: Jana Chourová Plachá