Koncert In Memoriam Lidice

NeoKlasik orchestr uspořádal dne 27. listopadu 2022 koncert IN MEMORIAM LIDICE v kostele sv. Františka z Assisi (Anežský klášter).

Program koncertu

Marios Christou: Řecký památník Lidicím
Holmer Becker: Intermezzo pro smyčcový orchestr
Benjamin Britten: Serenáda pro tenor, lesní roh a smyčcový orchestr

Václav Dlask /dirigent/

Vladimír John /tenor/ Radek Vavřín /lesní roh/ Jana Černohouzová /klarinet/

Pietní akt doprovázela výstava o vyhlazení Lidic v Kapli Panny Marie v Anežském klášteře.

Koncert se konal pod záštitou ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka, starosty MČ Praha 1 Petra Hejmy, primátora hl. města Prahy Zdeňka Hřiba a senátora Pavla Fischera.

Initiates file downloadPlakát ke stažení

Autor: Jana Chourová Plachá