Koncert In Memoriam Lidice

NeoKlasik orchestr pořádá dne 27. listopadu 2022 od 19 hodin koncert IN MEMORIAM LIDICE v kostele sv. Františka z Assisi (Anežský klášter).

Program koncertu

Marios Christou: Řecký památník Lidicím
Holmer Becker: Intermezzo pro smyčcový orchestr
Benjamin Britten: Serenáda pro tenor, lesní roh a smyčcový orchestr

Václav Dlask /dirigent/

Vladimír John /tenor/ Radek Vavřín /lesní roh/ Jana Černohouzová /klarinet/

Pietní akt bude doprovázet výstava o vyhlazení Lidic v Kapli Panny Marie v Anežském klášteře.

Koncert se koná pod záštitou ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka, starosty MČ Praha 1 Petra Hejmy, primátora hl. města Prahy Zdeňka Hřiba a senátora Pavla Fischera.

Vstupné dobrovolné.

Initiates file downloadPlakát ke stažení

Autor: Jana Chourová Plachá

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.