Pietní akt k 79. výročí vyhlazení osady Ležáky

Pietní akt se letos uskuteční v komorní podobě v neděli 20. června 2021.

Památník Lidice pod záštitou ministra kultury a hejtmana Pardubického kraje ve spolupráci s obecním zastupitelstvem Miřetice a Československou obcí legionářskou pořádají pietní akt k 79. výročí vyhlazení osady Ležáky opět bez přítomnosti veřejnosti, a to v neděli 20. června 2021.

K pomníku Kniha obětí budou v dopoledních hodinách za zpřísněných bezpečnostních opatření oficiálně položeny 

pouze věnce přeživších a nejvyšších státních představitelů.

Časový program pietní vzpomínky k 79. výročí vyhlazení osady Ležáky

9.30–9.50 Příjezd hostů

9.50–9.55 Přesun hostů na seřadiště k věncům před muzeem

9.55–10.00 Odchod s věnci k pomníku Kniha obětí

10.00 Kladení květinových darů přeživších a zástupců obcí Miřetice a Lidice

10.12 Prezident ČR

10.14 Senát Parlamentu ČR

10.16 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

10.18 Vláda ČR

10.20 Ministerstvo kultury ČR

10.22 Pardubický kraj

10.25 Modlitbu za oběti ležácké tragédie pronese generální vikář Mons. Mgr. Jan Paseka

10.30 Hudební vystoupení pěveckého sboru Zvoneček ZUŠ Slatiňany

10.35 Zapálení Ohně (bez) naděje

10.40 Státní hymna

10.45 Poděkování ředitele Památníku Lidice

K individuálnímu kladení květinových darů bude vyhrazeno celé odpoledne za předpokladu respektování vládních nařízení platných v den vzpomínky.

Z důvodu mimořádné situace je zrušen doprovodný program.

Věnujte s námi v den 79. výročí ležácké tragédie tichou vzpomínku jejím obětem.

Organizátoři pietního aktu

Autor: Tamara Hegerová