Prohlídky expozice Remember Lidice s kurátorkou výtvarné sbírky

Od července 2021 pořádá Památník Lidice nově komentované prohlídky s kurátorkou sbírky výtvarného umění Petrou Samberg Vargovou. Na první prohlídku se můžete těšit 7. 7. 2021. Dále budou prohlídky pravidelně první středu v měsíci vždy od 15:45. Sraz zájemců v recepci Lidické galerie.

Expozice Remember Lidice je návštěvníkům nabízena v nové podobě. V hlavním výstavním sále jsou k vidění díla renomovaných zahraničních autorů spolu s díly nejvýraznějších českých umělců, která Lidická sbírka výtvarného umění uchovává. Mezi vystavenými díly naleznou návštěvníci např. práce umělců Josepha Beuyse, Rosemarie Trockel, Květy Válové nebo Kurta Gebauera.

V bočním sále expozice se nachází zcela nová instalace obrazů a soch s tématem žena. Jedná se o téma bytostné, kterým se umělci Lidické sbírky ve svých dílech velmi často zabývají. Žena – její osud, pocity 

a postavení ve společnosti jsou symbolem poválečných nových Lidic, kde po nacistickém masakru v roce 1942 nezbyli žádní dospělí muži. Soubor vystavených děl přibližuje návštěvníkům jak díla doposud nevystavená, pocházející mimoevropské provenience, tak práce českých a evropských autorů. K vidění je také originál obrazu Matka od Pravoslava Kotíka.

Novou podobu expozice připravila kurátorka sbírky Petra Samberg Vargová.

Autor: Petra Samberg Vargová