Stanovisko Památníku Lidice k interpretaci historických událostí v červnu 1942 v Lidicích

Ač se k výrokům médií běžně nevyjadřuji, po přečtení článku na internetovém deníku Forum 24 „Marek Wollner odpovídá Lipovské: Kauza Lidice je uplácaná politikou“ udělám výjimku.

Profesí jsem historik, a proto si velice dobře uvědomuji vysoké nároky, které jsou na toto povolání kladeny. Historik má vést svůj výzkum pečlivě, svědomitě a nestranně. Má dbát na co nejvyšší možnou profesní úroveň své práce a musí se vyvarovat senzacechtivosti a dezinterpretace pramenů. Při práci s nimi a svědectvími pamětníků musí být samozřejmostí jejich kritické zhodnocení.

Velice citlivě vnímám, že původně ryze odborná argumentace kolegů Kyncla a Šustka postupně přerostla v mediální a politickou kauzu, od níž se jako ředitel paměťové instituce, která musí za všech okolností k historii přistupovat nestranně a nezávisle, distancuji.

Chci, aby se celý případ opět vrátil tam, kam patří, tedy na pole práce akademické a historické obce. Proto jsem se rozhodl bezodkladně oslovit odborná historická pracoviště v České republice i v zahraničí, s žádostí o nominaci expertů do vědeckého týmu, který vše nezávisle posoudí. Jimi vypracovaný posudek, včetně všech shromážděných dobových dokumentů, zveřejní Památník Lidice v plném rozsahu.

PhDr. Eduard Stehlík Ph.D., MBA
ředitel Památníku Lidice

Tisková zpráva