Vernisáž výstavy Soulad – první expozice v zahradě Lidické galerie

Výstava vznikající ve spolupráci mezi Fakultou umění a designu UJEP a Lidickou sbírkou umění nabídne bohatý doprovodný program a první intervenci do zahrady.

27. 6. 2024 — 29. 9. 2024

VÝSTAVA SOULAD

VERNISÁŽ: 26. 6. od 18.00, hudební doprovod Jaroslav Šulc aka Kostěj


Vystavující: Barbora Dayef & Jiří Polák, Šimon Chovan, Olaf Nicolai, Václav Mach, Andrea Veselá

Kurátorky: Martina Hakenová, Nicole Langrová, Lenka Lormanová, Kateřina Stündlová, Marie Šulcová  (studentky navazujícího magisterského programu Kurátorská studia na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem)

Studentky prvního ročníku navazujícího magisterského programu Kurátorská studia připravují v Lidické galerii a v její zahradě výstavu zkoumající vztah přírody a kultury. Skrze díla vystavená ve vnitřních i vnějších prostorách vyjevují proces přizpůsobivosti chápaný jako východisko této stále vyvažující se relace. Příroda i kultura ve snaze najít rovnováhu prohlubují vzájemné kontrasty a na nás je, abychom přehodnotili, jak na ně budeme pohlížet a zda v nich nalezneme soulad.

Výstava „SOULAD“ vzniká ve spolupráci mezi Fakultou umění a designu UJEP, Ústí n. Labem a Lidickou sbírkou umění. Prohlédnout si ji můžete v prostoru ArtLab a v přilehlé zahradě Lidické galerie. 

Partnery projektu jsou FUD UJEP v Ústí nad Labem, Lidická sbírka umění, ArtMap a Památník Lidice.

Vstup na zahájení, výstavu a doprovodný program je zdarma.

Doprovodné programy

Komentované prohlídky

Ve dnech 31. 7. od 15h a 9. 9. od 16h všechny zájemce srdečně zveme na komentované prohlídky výstavy Soulad s jejími kurátorkami. Sejdeme se na recepci galerie. Projedeme první část výstavy a poté budeme pokračovat do přilehlé zahrady. 

Jóga

Ve dnech 17. 7., 24. 7., 31. 7. a 7. 8. proběhne na zahradě Lidické galerie jóga pro veřejnost. Jedinečná možnost si zacvičit za vedení certifikované lektorky ve společnosti uměleckých děl je otevřená pro každého bez rozdílu pokročilosti. Jóga bude probíhat vždy od 16 do 17 hodin. S sebou si přineste podložku na cvičení. Jóga je zdarma v rámci doprovodného programu výstavy Soulad. Zájemce prosíme o zaslání emailu potvrzujícím účast na joga.souladgmail.com alespoň jeden den dopředu. V případě deště se akce nekoná. Děkujeme.

Workshop pro děti příměstského tábora

Ve středu 14. 8. bude probíhat workshop s edukátorkou Terezou Lálikovou k výstavě Soulad v rámci letního příměstského edukačního workshopu Památníku Lidice Strážci černých lesů. Ponoříme ruce do hlíny a budeme zkoumat vztah mezi člověkem a přírodou. Určeno pro děti ve věku 6-12 let, pro více informací se obraťte na edulidice-memorial.cz

Vystavená díla

Olaf Nicolai: Little Window / Kleines Fenster (1997)

Autorem díla, jež je součástí sbírky Lidické galerie, je německý konceptuální umělec Olaf Nicolai. V Kleines Fenster z roku 1997 se setkáváme s dialogem mezi kulturou a přírodou v podobě nasvícených zelených listů z umělých vláken. Dílo, paradoxně, i přes úplnou absenci přírody ji přímo reprezentuje, nabízí falešný slib světa existujícího na druhé straně prosvíceného papíru.

Andrea Veselá: Voyeur (2024)

Něco jako pohled známého do známého, do rozhraní reálného s reálným – tak na dílo Olafa Nicolaie reaguje jeho studentka mnichovské Akademie výtvarného umění Andrea Veselá. Živou projekcí pohledu do koruny stromu rostoucího v zahradě Lidické galerie naplňuje výstavní místnost a přináší výjev jen pár metrů vzdáleného dění. V reálném čase je tak divák součástí dvou prostředí. Projektované listy stromu však nepřenáší jen vnějšek dovnitř, ale vytváří v jiném kontextu, prostoru a podmínkách úplně novou situaci. Je tato konstrukce autenticity naše nová přirozenost?

Barbora Dayef & Jiří Polák: Mičuda (2024)

Při vstupu do prostor zahrady divákovi neujde pohled na dílo Mičuda dřímající v jejím centru. Objekt jako by zde svou anorganickou černí, opotřebovanou únavou a břemenem několika tun dával najevo, že dokoná finální poslání. Umělkyně-sochařka Barbora Dayef a umělec-architekt Jiří Polák pracují s gumovými pruhy z pásových dopravníků. Materiál tak nepoddajný, a přesto kopírující terén, překvapuje diváka svou živočišností. Skrývá v sobě celé krajiny a jejich nekonečné povrchy, které se do něj otiskly. Mičuda se nestává svým okolím, neproměňuje se v něj – přijímá úlohu jeho dočasné součásti a po vykonání své úlohy

pokračuje nenávratně poznamenán dál.

Šimon Chovan: Dear Thearlings (2021)

Proces „stávání se“ je ztvárněn v díle umělce žijícího v Amsterdamu a studujícího Fine Arts na tamním Sandberg Instituut Šimona Chovana. Nepřirozené, podivné objekty vyvolávají otázky po identitě díla. Nabízí se asociace s hmyzem a jeho vývojovou fází – kuklou. Syntetická či organická, počáteční či finální, procesuální či statická, to jsou formy binarit, které kokon ve své neuchopitelnosti ztotožňuje. Zasazen mezi větve stromu, simulující nevídanou anomálii svou naddimenzovaností nás nutí tázat se, co nebo kdo se z něj vyklube. Umělá entita ožívá stejně, jako kontinuita procesu „stávání se“.

Václav Mach: Zkouška tlakem (2024)

Dílo studenta Fakulty umění a designu UJEP Václava Macha je umístěno do prostor v zahradě. Ta už jenom biologickými procesy přírodě vlastními reprezentuje samotnou procesualitu přizpůsobování. Ocelové objekty jsou deformované výbušným tlakem demonstrujícím všudypřítomný a kulturně podmíněný geopolitický nátlak. To, co se zdálo být nenávratně zničeno, se ale nachází v novém kontextu a přirozeným vývojem nalézá i svou novou úlohu.