Výstava Děti, škola a válka

Termín: 1. 2. - 31. 5. 2022, výstavní síň In Memoriam

Výstava je věnována všem dětským obětem 2. světové války.

Přibližuje vzdělávání v době Protektorátu Čechy a Morava, zaměřuje se na historii lidické školy a osud lidických dětí.

K výstavě vznikl nový interaktivní web dostupný Opens external link in new windowzde.

Autor: PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D.

Grafické zpracování: Judacreative

Autor: Jana Chourová Plachá

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.