Výstava Hrdinové - Příběhy odvahy a zrady v obrazech Zdenky Landové

Termín: 29. 12. 2021 - 29. 1. 2022, místo konání: Sál Jana Kašpara, Komenského náměstí, Pardubice

Ve spolupráci s Pardubickým krajem připravil Památník Ležáky unikátní výstavu originálů obrazů akademické malířky Zdenky Landové, která bude zahájena v Pardubicích v den výročí seskoku paravýsadků Silver A, Silver B a Anthropoid na území Protektorátu Čechy a Morava.

Originály tří desítek obrazů akademické malířky Zdenky Landové z její unikátní kolekce
věnované parašutisům a druhému odboji na Pardubicku budou poprvé představeny
veřejnosti v rámci koncipované výstavy.

Obrazy jsou součástí rozsáhlého cyklu 150 děl, který vznikl v polovině 60. let minulého
století. Zdenka Landová se osudy československých parašutistů za nacistické okupace
nezačala zabývat náhodou. Na jaře roku 1942 totiž její rodina ve svém domě ukrývala
nadporučíka Adolfa Opálku, velitele paraskupiny OUT DISTANCE a bratranec Zdenky
Landové Veleslav Wahl, který velel odbojové organizaci Zpravodajská brigáda, úzce
spolupracoval s paraskupinou PLATINUM-PEWTER.

Vystaveny budou právě ty obrazy, které mají vztah k působení paraskupiny SILVER A
na Pardubicku a tragédii osady Ležáky, jež byla 24. června 1942 vyhlazena nacisty.

Termín: 29. 12. 2021 - 29. 1. 2022
Místo konání: Sál Jana Kašpara, Komenského náměstí, Pardubice
Autor libreta: PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA
Kurátorka výstavy: MgA. Petra Samberg Vargová

Výstava je otevřena denně od 8 do 18 hodin.

Initiates file downloadTisková zpráva

Autor: Jana Chourová Plachá

80. výročí vyhlazení obce Lidice si připomínáme 12. června 2022. Více informací naleznete Opens external link in new windowzde.