VÝSTAVA TVÁŘE EVROPY / FACES OF EUROPE

Výstava přináší svědectví o ženách, které byly vězněny v koncentrač­ním táboře Ravensbrück a o jejich odolnosti. Představeno je zde 27 příběhů, které jsou doplněny 24 velkoformátovými portréty žen ze 13 evropských zemí.

U příležitosti 75. a 76. výročí osvobození ženského koncentračního tábora Ravensbrück proběhne v Muzeu Policie ČR v Praze 2 multimediální výstava Tváře Evropy. 

Výstavu připravil Památník Ravensbrück a Mezinárodní výbor Ravensbrück s podporou zmocněnce pro kulturu a média Spolkové republiky Německo a Spolkové země Braniborsko. S ohledem na světovou pandemii muselo být její oficiální zahájení v Památníku Ravensbrück odloženo. 

Mezi klíčové partnery výstavy v ČR patří Muzeum Policie ČR, GŘ HZS ČR, ale spolupracovalo i množství dalších dobrovolníků, např. psychologické pracoviště MV ČR, Památník Lidice či hudební skupina BraAgas. 

Česká verze výstavy Faces of Europe je s ohledem na situaci kolem COVID-19 pojata jako virtuální, klíčovým jádrem jsou historické portréty a příběhy vězněných žen, dále je výstava doplněna o artefakty, krátké filmy, audio záznamy, texty, příspěvky odborníků a hudební doprovod. 

Zahájení výstavy proběhne v Muzeu Policie ČR – bude mít virtuální podobu přímého přenosu z těchto prostor dne 11. 1. 2021 od 1800 

Fyzicky bude výstava umístěna v prostorách Muzea Policie ČR v Praze 2, Ke Karlovu 1, Praha 2 do konce února 2021 a lidé ji budou moci navštívit virtuálně po delší dobu na webových stránkách muzea: Opens external link in new windowwww.muzeumpolicie.cz

Autor: Tamara Hegerová