Webináře pro školy - Příběh Lidic

Milí příznivci vzdělávání, 

přetrvávající protiepidemiologická situace nám neumožňuje společné prezenční setkání nad historickými tématy. Právě proto přicházíme se zajímavou alternativou v podobě webinářů, které umožňují učitelům tematicky nahradit výklad v distanční výuce a dospělým i dětem přibližují historická fakta, jakým je například lidická tragédie. Webináře jsou přepracovanou formou aktuálních vzdělávacích programů a seznamují nejen s příběhem obce Lidice, ale také například s výchovou a vzděláváním v protektorátní době.

Příběh obce Lidice

Časová dotace 45 min.

Účastníci webináře získají prostřednictvím digitalizovaných materiálů historické sbírky přehledný a srozumitelný náhled do života obce Lidice a jejího osudu. Webinář přibližuje tragický příběh Lidic ve třech dílčích etapách. Představuje běžný život obce a jejích obyvatel  před atentátem na Reinharda Heydricha, seznamuje s fakty a hrůzným osudem obce po atentátu na Heydricha a interpretuje poválečný vývoj nových Lidic. Účastníci webináře mohou také využít navazujících testů, s jejichž pomocí si zasadí historické události do kontextu a ověří získané poznatky.

Pro bližší informace a objednání webinářů kontaktujte: 

Webináře - Památník Lidice lOpens external link in new windowidice-memorial.cz

Na virtuální setkání se těší

Vzdělávací oddělení Památníku Lidice

Autor: Tamara Hegerová