Webináře pro školy - Příběh Lidic

Milí příznivci vzdělávání, 

přetrvávající protiepidemiologická situace nám neumožňuje společné prezenční setkání nad historickými tématy. Právě proto přicházíme se zajímavou alternativou v podobě webinářů, které umožňují učitelům tematicky nahradit výklad v distanční výuce a dospělým i dětem přibližují historická fakta, jakým je například lidická tragédie. Webináře jsou přepracovanou formou aktuálních vzdělávacích programů a seznamují nejen s příběhem obce Lidice, ale také například s výchovou a vzděláváním v protektorátní době.

Příběh obce Lidice

Časová dotace 45 min.

Účastníci webináře získají prostřednictvím digitalizovaných materiálů historické sbírky přehledný a srozumitelný náhled do života obce Lidice a jejího osudu. Webinář přibližuje tragický příběh Lidic ve třech dílčích etapách. Představuje běžný život obce a jejích obyvatel  před atentátem na Reinharda Heydricha, seznamuje s fakty a hrůzným osudem obce po atentátu na Heydricha a interpretuje poválečný vývoj nových Lidic. Účastníci webináře mohou také využít navazujících testů, s jejichž pomocí si zasadí historické události do kontextu a ověří získané poznatky.

Pro bližší informace a objednání webinářů kontaktujte: 

Webináře - Památník Lidice lOpens external link in new windowidice-memorial.cz

Na virtuální setkání se těší

Vzdělávací oddělení Památníku Lidice

Autor: Tamara Hegerová

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.