Galerie

Lidická galerie se nachází uprostřed nových Lidic, asi 500 m od areálu muzea Památníku Lidice. Budova byla postavena podle projektu arch. Františka Marka a sloužila jako kulturní dům obce. Stavba byla započata v roce 1957. Po roce 1989 přešla do soukromých rukou a přestala sloužit svému původnímu účelu. Zchátralý objekt byl vykoupen státem a v letech 2002–2003 přestavěn k nynějšímu využití.

V přízemí budovy je možno zhlédnout stálou expozici Lidické sbírky s názvem Remember Lidice, tvořenou dary umělců celého světa Lidicím. V 1. patře se pořádají pravidelně krátkodobé výstavy, od května do října je v prostorách mramorového sálu 1. patra instalován aktuální ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. V Lidické galerii se také konají kulturní pořady, koncerty a divadelní představení.

Prostor galerie doplňuje zahrada, v níž se za slunného počasí pořádají kulturní akce a kde se také nacházejí některá sochařská díla Lidické sbírky.

Expozice v budově Lidické galerie jsou přístupné bezbariérově.