Lidice (Lima)

Země: PERU
Název: LIDICE
Typ: městská část města Lima

Hlavní informace

Pomník byl inaugurován v roce 1943 (park na křižovatce ulic Guardia Chalaca a República de Panamá), v pozdějších letech došlo k jeho výraznému poškození. V roce 1972 došlo k inauguraci nového pomníku, který byl v roce 2017 restaurován a přemístěn na nové čestné místo v Callao. Pomník byl přemístěn z dřívějšího místa, které je již na okraji města, do centrálního parku před pevnost Real Felipe. Akci uspořádalo naše velvyslanectví s finanční podporou honorárního konzulátu ČR v Callao a české krajanské asociace.

Předpokládáme, že tradice Lidic v Peru, která byla v posledních letech méně viditelná, bude nyní díky inauguraci nového pomníku daleko silnější a že se na jejím šíření bude kromě velvyslanectví podílet také Asociace krajanů v Peru.

Akce byla příspěvkem ke vzpomínce na 75. výročí vyhlazení Lidic a také k 95. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Peru a ČR.