Lidice

Země: PANAMA
Název: LIDICE
Typ: obec

Hlavní informace:

Padesát dva kilometrů jihozápadně od hlavního města Panamá se v krajině savan nachází městečko Capira, které však nenalezeme na našich běžně dostupných mapách. Čtyři kilometry od tohoto městečka nalezneme vesnici de Lidice. Místo kde stávala pouze samota, začalo být osídlováno v roce 1950 zemědělci. Vznik vesnice je datován do let 1950 – 1957 a na popud původních obyvatel byla pojmenována Lidice.