Lidice (Parado)

Země: BRAZÍLIE
Název: LIDICE
Typ: město

Hlavní informace:

Městečko Lidice, které bylo pojmenováno po českých Lidicích v roce 1944, leží v atraktivní oblasti přírodní rezervace tropického deštného pralesa zvaného Mata Atlantica, což v češtině znamená Atlantický prales. V minulém století byly všude kolem kávové plantáže, které postupem doby ztratily svůj význam a dnes už o pěstování kávy najdete pouze zmínky v historických dokumentech.

Geografická poloha:

Lidice jsou vzdáleny od Rio de Janeira 160 km. Nedaleko od Lidic se rozkládá přímořské lázeňské středisko Angra dos Reis, oblíbené výletní místo obyvatel Ria. Cesta z Rio de Janeira do Lidic vede podél tzv. zeleného pobřeží, které je jednou z posledních zachovalých částí nedotčeného deštného pralesa v Brazílii. Poslední kus cesty je nutno vystoupat, protože Lidice leží v horách, v malebném údolí ve výšce asi 600 metrů nad mořem. Zajímavé je, že navzdory velkému převýšení existuje spojení mezi Angra dos Reis a Lidicemi úzkokolejným turistickým vláčkem, jemuž příkré stoupání zabere tři hodiny cesty. Na místním nádraží si pak turisté mohou zakoupit něco z místní zemědělské produkce (med, fíky) a občerstvit se před zpáteční cestou.

Historie přejmenování:

V roce 1904 anglo-kanadská společnost Power and Light zásobovala tehdejší hlavní město, Rio de Janeiro, elektrickou energii a plynem. Zajišťovala též dopravu a telefonní spoje. Společnost měla rozsáhlý politický vliv. Rychlý růst hlavního města si vyžádal vypracování strategie na uspokojení neustále rostoucí spotřeby vody a elektřiny. Byla naplánována stavba přehrady, Ribeirão das Lages, s vodní elektrárnou Fontes a to v okrese Rio Claro kvůli jeho zeměpisné poloze a blízkosti k Riu de Janeiro. Toto vodní dílo mělo uspokojit potřeby hlavního města. Přehrada, která byla v té době největší na světě, si vyžadovala zatopení starobylého města São João Marcos, nacházející se nyní v okrese Rio Claro. São João Marcos jinak zvané „klenot údolí Paraiíba“ bylo v době pěstování kávy největším vývozcem tohoto produktu v Brazílii. Město oplývalo pozoruhodnou a cennou architekturou ze XVII. a XVIII. století. Oblíbil si jej i cisar Pedro I. a odehrálo se zde mnoho důležitých historických událostí.

V roce 1907 voda naplnila přehradu, ale São João Marcos zatopeno nebylo. Město se zachovalo, což neplatilo o jeho obyvatelstvu. 18 000 lidi bylo zdecimováno horečkou (malárií) vyvolanou okolním nezdravým prostředím, zapříčiněným obrovským množstvím hnijící vegetace kvůli tomu, že společnost Light and Power nevymýtila před zatopením prales. Stát se tehdy distancoval a neposkytl postiženým lidem ani lékaře ani léky.

V roce 1940 bylo město São João Marcos vyvlastněno státem i přes protest zbývajících 4 600 obyvatel. Vodní hladina přehrady byla navýšena, starobylé stavby zbourány a vypáleny. Kapitulní kostel s interiéry zdobenými zlatem byl stržen dynamitem a tím bylo obyvatelstvo prakticky vypuzeno nebo usmrceno, neboť další zvednutí hladiny přehrady znovu přineslo malárii. Všechny akce řídila společnost Light and Power díky svému velkému politickému vlivu společně s vládou.

Když kampaň „Lidice budou žít“ dorazila do Brazílie, vládl diktátor Getulio Vargas. Ten vybral malé městečko Parado v okrese Rio Claro, ve kterém žili bývalí obyvatelé São João Marcos, aby neslo jméno Lidice. Přejmenování Parado na Lidice se uskutečnilo 10. června 1944 za účasti mnoha významných osobností i krajanů. Při této příležitosti darovali krajané žijícími v Sao Paulu pamětní bronzovou desku, která byla zasazena do haly školy Prezidenta E. Beneše a odhalena v den přejmenování města, krajané z Rio de Janeira darovali kostelu Sv. Antonína 2 obrazy od českého malíře žijícího v Rio de Janeiru Jana Zacha.

Tímto aktem se očekával rozvoj města a příchod Čechu, kteří byli v té době považováni za velké průmyslníky. Průmyslový rozvoj města, stavba továren a další činnosti měly smazat smutek z prožité tragédie. Ironií osudu zůstává, že město São João Marcos nikdy nebylo zatopeno vodou přehrady.
Informace o městě a okolí:
Lidice leží v kraji bohatém na vodu. V okolí je mnoho potoků, říček a vodopádů. Místní řeky jsou natolik proslulé, že je znalci považují za jedny z nejlepších v Brazílii pro kanoistiku a závody na divoké vodě. Rio de Janeiro kandidovalo na uspořádání Olympijských her a soutěže na divoké vodě se měly pořádat právě zde.

Městečko má něco přes pět tisíc obyvatel, moderní zdravotní středisko, upravené náměstí ve středu s kostelem a sochou Fénixe, symbolem Lidic. Místní děti zde navštěvují dvě školy. Ta menší má asi tři sta žáků a jmenuje se škola Eduarda Beneše, ta druhá, obecní, je modernější a ještě větší. Školy mají svá sportoviště, ve městě pochopitelně nechybí ani fotbalové hřiště. Kolem města jsou výletní sídla a zemědělské usedlosti, odkud svážejí děti do škol pomocí mikrobusů, nezabrání-li tomu rozmary počasí. Zdejším krajem dokonce vedla v minulosti tzv. císařská stezka spojující přístav Parati (nádherné historické město) s nalezisti zlata ve státě Minas Gerais.

Největší kulturní akcí je Slavnost Míru (Festa de Paz), která se koná na počátku června jako připomenutí data vyhlazení českých Lidic. Ve městě se také koná mnoho poutí, které lákají množství obyvatel okolních měst.

Podle vzoru Památníku Lidice však zastupitelství Ria Claro zakládá „Park zřícenin města São João Marcos a jeho památník“. Součástí je i malé muzeum, kde podle lidického vzoru jsou vystaveny památky na rodiny ze São João Marcos.

Ubytování v Lidicích:

Pousada Sto Antonio
kontaktni osoba: Dona Conceicao, Tel: ++55-24-3334 1437, ++55-24-9962 4830.
Posuada je umistěná v centru městečka.

Pousada Recanto
kontaktni osoba: Helena, Tel: ++55-24-3334 1103.
Pousada je umístěná při vstupu do městečka ze směru Rio Claro.

Pousada Aguas Claras
kontaktni osoba: Claudia, Tel: ++55-24-3334 2792, ++55-24-3334 1246.
Pousada je umístěná v zeleni na okraji Lidic ve směru do Angra dos Reis

Text: Kateřina Barros da Rocha a překlad části knih Stát Rio de Janeiro Od Elviry Augusty Brum Soares. Duben 2011.