Nova Lidice (Vila Progresso)

Země: BRAZÍLIE
Název: NOVA LIDICE
Typ: obec

Hlavní informace:

Brazilská obec s názvem Nova Lidice byla původně osadou se jménem Vila Progresso (Pokrok). Obyvatelé jsou národnosti brazilské, mluví brazilskou portugalštinou. Rasové zastoupení je pestré, od bělochů přes mulaty až po černochy. Převažují katolíci, je zde i několik protestantů. Pracují převážně na svých zemědělských usedlostech, jinak je zde jen nezbytný počet vesnických řemeslníků. Vesnice se nachází na severovýchod od Ria de Janeira asi 700 km od přístavního města Caravelas.