1. ročník vzdělávacího projektu Sobě blíž v Letech u Písku

Památník Lidice, Kulturní památka Lety a nadace Cheiron T o. p .s.  společně pořádali 1. ročník vzdělávacího projektu nesoucí symbolický název "Sobě blíž". Naším společným cílem bylo seznámit žáky s historií cikánského tábora v Letech u Písku s historií Romů, jejich tradicemi a kulturou.


Úvodního slova se ujala PhDr. Anna Matoušková – náměstkyně ministra kultury, která popřála projektu a přivítala přítomné vřelým proslovem.

200 žáků základních škol a gymnázií z Českých Budějovic, Písku, Tábora, ale i blízkých Mirovic mělo tak možnost shlédnout hudební vystoupení romského umělce, klavíristy a zpěváka Mária Biháriho a významné české herečky a zpěvačky Báry Hrzánové. Tradiční romské písně doprovodil také taneční soubor z Tábora Čiriklore (romský název, který v překladu znamená Ptáčkové). Energie, nadšení a improvizace souboru byla obdivuhodná. V přednášce Anny Dunčekové a Kláry Berkyové se žáci seznámili s tradicemi a kulturou Romů.

V poslední části programu žáci shlédli film "Nehodni žití", který detailně popsal původ Romů, život a práci, kočovný způsob života a historii pracovního tábora v Letech. Atmosféra byla také podpořena úryvkem z knihy Přemysla Veverky – Nelehká cesta za snem. Tyto úryvky popisovaly každodenní těžký život mužů, žen i dětí v táboře.

Závěr probíhal na pietním území, kam zástupci škol položili květiny a zapálili svíčky.

 
Pevně doufáme, že se žáci seznámili s novými fakty, že se nám podařilo nahlédnout do kultury a tradic romského etnika a můžeme tak o dnešním dnu říci: "Jsme si blíž…"

 

Autor: K. Oplatková Rezková

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.