26. veletrh muzeí České republiky v Třebíči

Ve dnech 16. – 17. května 2023 se konal v pořadí již dvacátý šestý veletrh muzeí České republiky pořádaný Muzeem Vysočiny Třebíč v Centru tradiční lidové kultury. Nabitý a zajímavý program konference přilákal na sedmdesát zástupců muzeí a galerií napříč Českou republikou.

Téma letošní konference „Byli jsme při tom: Proměny českého muzejnictví 1990-2022“ bylo retrospektivní a do určité míry i nostalgické, neboť se se svým postem loučil dlouholetý ředitel muzea Ing. Jaroslav Martínek. 

Se svými příspěvky vystoupili například zástupci zmíněného Muzea Vysočiny Třebíč, dále zástupci Státního okresního archivu v Třebíči, Masarykova muzea v Hodoníně, Českého výboru ICOM, Ministerstva kultury, Asociace muzeí a galerií ČR, Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, Národního zemědělského muzea, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Muzea středního Pootaví Strakonice, Muzea Vysočiny Jihlava, Oblastního muzea a galerie v Mostě nebo Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Památník Lidice si připravil příspěvek na téma Modernizace prezentace Památníku Lidice a prostřednictvím svých pracovnic Jany Chourové Plaché a Kamily Smetana Varaďové představil výběr nejnovějších projektů, které se za poslední dva roky podařilo realizovat. Přítomní posluchači tak měli možnost nejen dozvědět se o virtuálních 3D modelech obce Lidice a osady Ležáky a jejich využití v naší činnosti nebo o novém vzdělávacím badatelském programu Lidice 80, ale zároveň si vše prakticky vyzkoušet. O virtuální prohlídku starých Lidic byl velký zájem, což nás velmi potěšilo.

Věříme, že tradice tohoto skvělého veletrhu bude i nadále zachována a muzejníci zde budou moci i v budoucnu sdílet dobrou praxi a radost z významných projektů, kterými dnes a denně obohacují odbornou i širokou veřejnost.

Děkujeme Muzeu Vysočiny Třebíč za pozvání.

Autor: Jana Chourová Plachá