44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice byl slavnostně zahájen

Vernisáž již 44. ročníku této výjimečné soutěže a výstavy s letošním tématem ŠKOLA? VZDĚLÁNÍ! se odehrála v zahradě Lidické galerie v úterý 31. května 2016.

Soutěž, které se letos zúčastnilo přes 18 000 dětí ze 77 zemí světa, se nesla v letošním roce v tématu doporučeném Českou komisí pro UNESCO - Škola. Odborná mezinárodní porota ocenila přes 1 300 prací, které jsou až do 30. listopadu vystaveny v 1. patře Lidické galerie.

Na vernisáž byli pozváni všichni ocenění (69 vítězů oceněných medailí Lidická růže) a řada významných státníků a spolupracovníků Památníku Lidice. Úvodní pěvecké vystoupení zajistili žáci Chinese International School of Prague. Hlavní projev patřil ministryni školství Kateřině Valachové, která promluvila o překrásných pracích, které oslovují, promlouvají a vyjadřují bezprostřední pocity dětských výtvarníků. Zmínila, že i díky nim Lidice žijí. Zdravici dále přednesl náměstek ministra kultury Vlastislav Ouroda. Po skončení projevů obdrželi přítomní ocenění mediali Lidická růže, která jim byla společně s věcnými dary předaná přímo na pódiu zaštiťovateli soutěže - senátorem a ministrem pro lidská práva panem Jiřím Dienstbierem, ministryní školství paní Kateřinou Valachovou, náměstkem ministra kultury ČR panem Vlastislavem Ourodou a náměstkyní pro řízení sekce Úřad ministerstva zahraničních věcí paní Ivanou Červenkovou.

Poté byla na pódiu předána Cena poroty pro Českou republiku (ZŠ Rožnov pod Radhoštěm), a to předsedou mezinárodní poroty soutěže panem Josefem Zedníkem, vedoucím tajemníkem Sekretariátu České komise pro UNESCO panem Karlem Komárkem, zástupkyní Českých center paní Ljubou Svobodovou a zástupkyní Nadace Agrofert paní Zuzanou Tornikidis. Paní Tornikidis předala řediteli ZŠ Rožnov pod Radhoštěm také hlavní cenu - poukaz na 10 tisíc korun věnovaný Nadací Agrofert.

Celé vyhlášení výsledků Mezinárodní dětské výtvarné výstavy doprovázel slavnostními fanfárami Karel Vencour.

Cena poroty pro zahraničí (Hyderabad, Indie) byla předána až po skončení ceremoniálu. Let z Dillí měl totiž kvůli špatnému počasí velké zpoždění. Přes všechny komplikace však hosté z Indie nakonec dorazili a převzali cenu přímo v prostorách výstavy po jejím otevření.

Pro oceněné děti byl po celé dopoledne uspořádán kulturní doprovodný program:

  • výtvarná dílna pod vedením Dmitryho Rubinshteyna (Art-residence Zahradník)
  • žonglérská vystoupení a dílny Vojty Vrtka
  • hry Střediska volného času Labyrint Kladno
  • ukázka pravé mongolské jurty (Malé asijské muzeum, Ledce)
  • ukázka práce dobrovolných hasičů SDH Hřebeč 
  • projížďky kočárem s koňmi 

Ve 12:45 zahájily přítomné děti společně s přeživší lidickou pamětnicí paní Marií Šupíkovou přestřižením slavnostní pásky samotnou výstavu. Zájem všech přítomných byl neuvěřitelný, všechny oceněné děti napjatě hledaly své obrázky ve výstavě a obdivovaly díla ostatních. Velmi aktivně přistoupily také k edukačnímu koutku, který je součástí výstavy. Vytvořily zde svou třídu snů, složily puzzle, přiřadily obrázky do zemí, ze kterých byly zaslány, a po celou dobu bylo vidět, že se skvěle baví.

Více o soutěži a výstavě a o jednotlivých oceněných pracech na: www.mdvv-lidice.cz.

Plakát k výstavě

Autor: J. Chourová Plachá

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.