87 dětí zaplnilo Lidickou galerii

26. března 2015 navštívilo doprovodný program k výstavě 11 světů 87 dětí ze základní školy v Jesenici.

K výstavě současné ilustrace pro děti 11 světů, která do konce dubna probíhá v Lidické galerii, připravilo vzdělávací oddělení Památníku Lidice poutavý doprovodný program.

Dnes se o jeho kvalitách přesvědčilo 87 žáků druhých tříd ze základní školy v Jesenici.

Všechny děti byly neskutečně tvořivé a odnesly si z Lidické galerie plnou náruč vlastních výrobků, od krásných vystřihovaných loutek až po originálního Lichožrouta.

Největším oceněním všem organizátorům bylo vyjádření jednoho účastníka, který odcházel z mramorového sálu Lidické galerie jako poslední, v očích mu plály plamínky štěstí a loučil se slovy: Tady je to ráj!

Doprovodný program k výstavě 11 světů můžete navštívit do 30. dubna 2015. Více informací naleznete zde.

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.