Během prvního červnového dne byly v Lidicích otevřeny dvě nové výstavy

Na den dětí, 1. června 2016, byly ve výstavních síních Pod Tribunou a In Memoriam otevřeny dvě nové krátkodobé výstavy s historickou tématikou.

Ve 13 hodin se u výstavní síně Pod Tribunou sešly dvě desítky hostů, aby zde přihlížely vernisáži krátkodobé výstavy Cesta k velkému vítězství nad nacismem: Od Stalingradu do Prahy. Jejím patronem je europoslanec Jiří Maštálka, který pronesl i úvodní slovo.

Výstava je připomenutím obětí za mír a svobodu během těžké cesty k vítězství nad nacistickým režimem.
Do lidického památníku na její otevření zavítali také poslankyně Miloslava Vostrá, poslanec Stanislav Grospič a první tajemník Ruského velvyslanectví v Praze Alexey Kolmakov, který pronesl zdravici.
Slavnostní pásku přestřihli Jiří Maštálka, Miloslava Vostrá a přeživší lidický pamětník Pavel Horešovský.

Po prohlídce výstavy, která bude Pod Tribunou k vidění až do konce letošního roku, a malém občerstvení, se přítomní hosté přesunuli k výstavní síni In Memoriam, kde se konala druhá vernisáž, konkrétně výstavy Nansenova nadace - nečekaná záchrana ze severu. Odborné slovo přednesla předsedkyně Okrašlovacího spolku pro Lomnici a okolí paní Barbora Antonová. Zmínila význam Nansenovy nadace založené roku 1937 Oddem Nansenem, jehož záchrannou činnost lze přirovnat ke známějšímu hrdinovi siru Nicholasi Wintonovi. Po přestřižení slavnostní pásky paní Antonovou, ředitelem buštěhradské ZUŠ panem Bednářem a zaměstnankyní Památníku Lidice byla výstava zpřístupněna veřejnosti. V In Memoriam bude nainstalována až do konce srpna tohoto roku.

Obě dvě vernisáže svým kytarovým mistrovstvím doprovodil Petr Štěpán ze ZUŠ v Buštěhradu.

Výstavy jsou přístupny zdarma v otevírací době muzea.

Autor: J. Chourová Plachá

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.