Certifikace Českého systému kvality služeb

Památník Lidice je držitelem certifikátu 1. stupně Českého systému kvality služeb.

Zavázal se tak k plnění standardu Českého systému kvality služeb, který napomáhá ke zkvalitňování služeb poskytovaných zákazníkům a zároveň k cizelaci interního procesního řízení.

Certifikát Českého systému kvality služeb vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj a je platný do 12. listopadu 2018. Více informací o certifikaci naleznete zde.

Věříme, že i tento krok přispěje k všeobecné spokojenosti návštěvníků Památníku Lidice, k informovanosti veřejnosti o lidické tragédii a k předávání objektivní pravdy všem generacím.

Autor: J. Chourová Plachá

80. výročí vyhlazení obce Lidice si připomínáme 12. června 2022. Více informací naleznete Opens external link in new windowzde.