Den Architektury v Památníku Lidice

2. října pořádá Památník Lidice komentované prohlídky v rámci Dne Architektury.

Srdečně všechny zveme na komentované prohlídky Památníku Lidice v rámci Dne Architektury:

LIDICE – OD UMĚNÍ, PŘES ZAHRADU DO RODINNÉHO DOMU

Expozicí Lidické sbírky výtvarného umění a přilehlou zahradou s kurátorkou Petrou Samberg Vargovou. O životě v lidickém rodinném domě čp. 116 s průvodkyní Památníku Lidice. Přeneseme se do minulého století, kdy v nových Lidicích začala díky inciativě sira Barnetta Strosse vznikat unikátní sbírka výtvarného umění, která dodnes nezaujímá v povědomí veřejnosti místo, jaké si právem zaslouží. Na komentované prohlídce expozicí výtvarného umění o vzniku, původu a poslání sbírky i samotné budovy galerie.

Návštěvníci budou mít možnost přímo z galerie vyjít do přilehlé zahrady, která není běžně přístupná, a procházku završí návštěvou původního zrestaurovaného lidického rodinného domu čp. 116 s autentickou atmosférou domova nové lidické domácnosti let 50. a 60. let.

Kapacita omezená, rezervace na: edulidice-memorial.cz

Sraz: v sobotu 2. 10. 2021 v 10.00 hodin, Galerie Památníku Lidice, Tokajická 152

LIDICE – PAMATUJ A OSLAVUJ

Historií a architekturou pietního území s vedoucí lidického muzea Tamarou Hegerovou. Gloriet Památníku Lidice jako architektonická forma mluví k návštěvníkovi ve dvou významech: pamatuj a oslavuj. Místo, kde se odehrála válečná tragédie, bylo ponecháno bez větších úprav, ale díky tomu i bez známek přílišného patosu.

Kapacita omezená, rezervace na: edulidice-memorial.cz

Sraz: v sobotu 2. 10. 2021 v 10.00 hodin na nádvoří Muzea Památníku Lidice

LIDICE – STAVÍME NOVÉ LIDICE PRO DĚTI

Lektor vzdělávacího oddělení provede dětské účastníky workshopu starými Lidicemi a typy domků, ve kterých žili lidé různých řemesel a profesí. Během workshopu se děti aktivní formou seznámí jak s typy stavení, která bylo možné nalézt ve starých Lidicích, tak s novými domy, které tam stojí dnes. S kreativitou účastníků a na pozadí vybraných osudů některá ze stavení opět ožijí. V kontextu životních příběhů se účastníci přenesou do Lidic nových, aby postavili modely čtyř domů, které lze v Lidicích nalézt. Workshop je určen pro děti druhého stupně ZŠ a žáky SŠ, tedy pro věkovou skupinu zhruba 10 – 16 let. Program trvá 120 minut.

Kapacita omezená, rezervace na: edulidice-memorial.cz

Sraz: v sobotu 2. 10. 2021 v 10.00 hodin, Galerie Památníku Lidice, Tokajická 152

Více informací ke Dni Architektury naleznete zde: https://www.denarchitektury.cz/

Spoluorganizátory Dne Architektury jsou: KRUH a Den architektury/Film a architektura 

Autor: Tamara Hegerová

MUZEUM PAMÁTNÍKU LIDICE JE UZAVŘENO Z DŮVODU REKONSTRUKCE. Ostatní expozice jsou přístupné veřejnosti.