Den české historie v Křivsoudově

Dne 25. dubna 2015 se v Křivsoudově konal Den české historie. Památník Lidice zde měl již tradičně prezentační stánek.

Den české historie se letos nesl v duchu 70. výročí konce 2. světové války.

Zástupkyně Památníku Lidice prezentovala během celého dne NKP Památník Lidice, NKP Pietní území Ležáky a KP Lety u Písku široké veřejnosti. O památníky obětem nacismu ve správě Památníku Lidice byl projeven velký zájem, což je patrné nejen z množství poskytnutých informací a propagačních materiálů, ale i z prodeje knih s lidickou, ležáckou a letskou tématikou.

Děkujeme organizátorům za možnost zúčastnit se této velmi vydařené akce připomínající veřejnosti historii české země!

Více informací o Dnu české historie naleznete v článku Martiny Křečkové zde.

Autor: J. Plachá

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.