Den hrdinů druhého odboje v Památníku Lidice

18. červen je den, kdy se každý rok připomínají hrdinové druhého odboje. Památník Lidice uctí jejich památku volným vstupem do všech svých prostor.

Druhý odboj je symbolem hrdinství českého národa během druhé světové války a všichni jeho účastníci si zaslouží náš respekt a úctu. Památník Lidice se rozhodl uctít jejich památku bezplatným zpřístupněním svých prostor.

Vzhledem k tomu, že jsme letos na Mezinárodní den muzeí 18. května měli zavřeno kvůli koronaviru, dovolujeme si při této příležitosti zároveň oslavit i toto významné datum.

Přijďte si prohlédnout naše expozice a pietní území, vzdát poctu všem hrdinům protinacistického odboje a přesvědčit se o tom, jak velký mají muzea i v této nelehké době smysl.