Dvě významné výstavy v Památníku Lidice

Zahajovací výstava k 700. výročí narození Otce vlasti Karla IV. a slavná Operace Valkýra. Památník Lidice uvítal nový rok na nejvyšší úrovni.

V den tříkrálový, 6. ledna 2016, se ve výstavní síni Pod Tribunou uskutečnila vernisáž hned dvou významných výstav, které budou v prostorách výstavních síní Pod Tribunou a In Memoriam ke zhlédnutí až do května 2016.

Slavnostnímu představení výstav Karel IV. v Braniborsku a Operace Valkýra netradičně přihlížely hned čtyři generace hostů. Úvodní slovo přednesl ředitel Památníku Lidice Dr. Milouš Červencl, odborného slova k výstavě Karel IV. v Braniborsku se ujala skvělá historička PhDr. Eva Doležalová, PhD. z Historického ústavu Akademie věd ČR. Následovala zdravice předsedy Kruhu česko-německého porozumění pana Bohumila Řeřichy. Na závěr zazněl recitál z historického odkazu Karla IV. v podání herce Jana Vlasáka a kytaristy Petra Štěpána.

Po prohlídce výstavy Karel IV. se přítomní přesunuli do výstavní síně In Memoriam, kde přední český historik  doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc. krátce představil výstavu Operace Valkýra. Tato expozice je zapůjčena Památníkem Terezín, kde pan docent působí.

Posláním Památníku Lidice je mimo jiné šíření česko-německého porozumění, věříme proto, že obě výstavy budou důstojným přispěním k tomuto vznešenému úkolu.

"Karel IV. v Braniborsku" je výstava nazvaná podle slavné éry vlády tohoto jedinečného panovníka. Výstava umístěná ve výstavní síni Pod Tribunou je úplně prvním počinem v České republice, který v roce 2016 zahájil oslavy 700. výročí narození Otce vlasti. Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky. Více informací naleznete zde.

Výstava Operace Valkýra představuje hraběte Clause Schenka von Stauffenberga v roli hrdiny, který se nebál postavit samotnému Adolfu Hitlerovi a zorganizovat na něj neúspěšný atentát. Více informací naleznete zde.

Reportáž o výstavě z archivu České televize

Autor: J. Chourová Plachá

80. výročí vyhlazení obce Lidice si připomínáme 12. června 2022. Více informací naleznete Opens external link in new windowzde.