Kardinál Duka na návštěvě Lounska

V neděli 22. března 2015 navštívil na pozvání starosty Opočna a vedení Památníku Lidice obce Opočno a Touchovice na Lounsku J. E. Dominik kardinál Duka OP.

Po uvítání starostou obce Václavem Fymanem před kostelem Nanebevzetí P. Marie zde celebroval mši. V promluvě k věřícím a občanům se dotkl některých závažných témat v naší společnosti a s odkazem na lidickou tragédii varoval před možnými válečnými konflikty v dnešním světě.

Po mši a krátkém setkání s věřícími odjel do místní sokolovny, kde besedoval s redaktorem Robertem Tamchynou a odpovídal na dotazy diváků.

Návštěva pana kardinála pokračovala v sousední obci Touchovice, kde byl přivítán starostou obce Josefem Hajmem, prohlédl si kapli sv. Vavřince, vyslechl písničky v podání dětí z hřivické MŠ a na závěr, spolu se starostou, odhalil pamětní desku připomínající historickou návštěvu kardinála a Arcibiskupa pražského v Touchovicích pro další generace.

Závěr návštěvy patřil společnému obědu pana kardinála a jeho doprovodu v restauraci Myslivna, kde byli přítomni zástupci místních věřících, zastupitelé obce Opočna a Touchovic a další pozvané osobnosti.