Nábor dětí do dramatického kroužku při Památníku Lidice

Dětský dramatický kroužek působící při Památníku Lidice má dlouholetou tradici. 

Dovednosti, které děti na kroužku rozvíjí: základy jevištní řeči a mluvu, rytmus a temporytmus, představivost a fantazii, vnímání partnerů na jevišti, improvizaci, práci s rekvizitou a práci s prostorem a mnoho dalšího.

Samozřejmostí je vystupování před publikem při mnohých kulturních příležitostech!

Více informací o dramatickém kroužku získáte na: edulidice-memorial.cz

Autor: Tamara Hegerová

MUZEUM PAMÁTNÍKU LIDICE JE UZAVŘENO Z DŮVODU REKONSTRUKCE. Ostatní expozice jsou přístupné veřejnosti.