Návštěva belgické delegace v Lidicích

Dne 17. února 2023 navštívila Památník Lidice delegace vedená paní Danielle Haven, ředitelkou Odboru mezinárodních vztahů Ministerstva zahraničních věcí Belgie.

Společně s paní ředitelkou přijeli poctu lidickým obětem vzdát také velvyslanec České republiky v Bruselu Pavel Klucký, velvyslanec Belgie v České republice Grégoire Cuvelier a zástupkyně ředitelky Odboru mezinárodních vztahů MZV Belgie paní Geneviéve Renaux.

Vzácní hosté absolvovali komentovanou prohlídku pietního území, položili květinové dary na společný hrob zavražděných lidických mužů a k Pomníku dětských obětí války, prohlédli si průřezovou Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu Lidice ve výstavní síni In Memoriam, kde zároveň o projektu krátce pohovořili s jeho kurátorkou. Poté delegace navštívila muzeum Památníku Lidice a zanechala zápis v pamětní knize.

Děkujeme za návštěvu a skvělou spolupráci.

Autor: Jana Chourová Plachá