Newsletter na červenec

Červenec v Památníku Lidice: Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice na téma Škola? Vzdělání!, výstava Nansenova nadace, výstava Cesta k velkému vítězství nad nacismem, promítání filmu Senera Özmena Our Village, týdenní letní výtvarné dílny pro děti a třístá svatba v Růžovém sadu.

V prvním patře Lidické galerie můžete až do konce listopadu navštívit 44. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma Škola? Vzdělání! K výstavě jsou připraveny zajímavé edukační programy pro děti všech věkových kategorií.

V kabinetu Lidické sbírky můžete od 1. července zhlédnout film Senera Özmena Our Village (Naše vesnice).

Ve výstavní síni Pod Tribunou je umístěna ojedinělá výstava Cesta k velkému vítězství nad nacismem: Od Stalingradu do Prahy, ve výstavní síni In Memoriam můžete vidět výstavu Nansenova nadace - nečekaná záchrana ze severu.

Vzdělávací oddělení připravilo vedle vzdělávacích programů také dvoudenní letní výtvarné dílny pro děti formou příměstského tábora.

V Růžovém sadu se 8. července uskuteční již 300. svatba!

Celý připravený program naleznete zde.

Autor: J. Chourová Plachá

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.