Památník Lidice na veletrhu ITEP 2015 v Plzni

Od 24. do 26. září 2015 prezentovali zástupci Památníku Lidice NKP Památník Lidice, NKP Pietní území Ležáky a KP Lety u Písku na veletrhu Plzeňského kraje ITEP 2015.

Zástupci Památníku Lidice informovali veřejnost o stálé aktuálnosti historického odkazu tragických událostí druhé světové války.

Představili návštěvníkům rozsah stálých expozic, pořádaných krátkodobých výstav, kulturních akcí, seminářů a besed konajících se ve všech třech spravovaných památnících.

Zároveň upozorňovali přítomné na velké množství vzdělávacích programů a projektů pro děti od předškolního věku až po studenty vysokých škol.

I tento rok vysoká návštěvnost ve všech třech dnech veletrhu přinesla významný zájem ze strany veřejnosti. Podařilo se oslovit několik zástupců z řad pedagogů, kteří projevili velký zájem o vzdělávací programy Památníku Lidice.

Několik účastníků vyzdvihlo důležitost účasti příspěvkové organizace na podobných akcích za účelem osvěty a uchování paměti na tragické události stále ještě nedávné minulosti. Řada z nich si u prezentačního stánku zakoupila publikace s tématikou lidické historie.

Některé rodiny s dětmi přilákalo k návštěvě Lidic kulturní zaměření Lidické galerie.

Autor: A. Marinov