Pietní akt k 78. výročí vyhlazení obce Lidice

Pietní akt se letos uskutečnil v komorní podobě ve středu 10. června 2020.

Ačkoli nás v březnu v době nejintenzivnějších příprav zaskočil koronavirus a zvažovalo se, zda pietní akt po vzoru dalších vypálených obcí zcela nezrušit, nakonec se jej podařilo uskutečnit na výroční den lidické tragédie. Oproti zvyklostem probíhal program v komorním duchu a byl spojen s ranním pietním aktem na Kladně.

Nejprve se sešli přeživší lidické děti společně s hosty u kladenského gymnázia, v jehož tělocvičně od sebe byly v červnu 1942 nemilosrdně odděleny ženy s dětmi. Následně se pamětníci přemístili do Lidic k hromadnému hrobu zavražděných lidických mužů a položili zde společně se zástupci obce Lidice květinový dar. Oficiální části pietního aktu se dále zúčastnili prezident republiky, předseda Senátu Parlamentu České republiky, předseda a místopředsedové Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předseda Vlády České republiky, ministr kultury a hejtmanka Středočeského kraje.

Celé odpoledne bylo poté vyhrazeno k individuálnímu kladení květinových darů. Mezi příchozími byli zástupci z řad poslanců, velvyslanectví, ministerstev, armády, občanských spolků i individualistů.

Přestože byla z důvodu mimořádné situace zrušena mše svatá na základech kostela svatého Martina, která se v roce 2012 stala oficiální součástí pietního aktu, v odpoledních hodinách se do Lidic dostavil kardinál Dominik Duka a za asistence otce Mulamuhiče zde přednesl modlitbu za oběti tragédie.

Děkujeme všem, kdo s námi v den výročí lidické tragédie věnovali tichou vzpomínku jejím obětem.

Článek k pietnímu aktu v deníku Blesk