Pietní vzpomínka k 74. výročí vyhlazení obce Lidice

Oficiální pietní vzpomínka se uskutečnila dne 11. června 2016 u společného hrobu zavražděných lidických mužů.

Oficiální pietní vzpomínce k 74. výročí vyhlazení obce Lidice předcházela v 9 hodin ráno mše svatá na základech kostela svatého Martina celebrovaná arcibiskupem olomouckým Mons. Janem Graubnerem. Mše se zúčastnilo přes sto věřících z Moravy a Čech.

Hlavní pietní akt se uskutečnil v 10 hodin u společného hrobu zavražděných lidických mužů. Přítomni byli přeživší pamětníci lidické tragédie a jejich rodiny, prezident republiky pan Miloš Zeman, řada ministrů, senátorů, poslanců, velvyslanců, zástupců měst, obcí a spolupracujících zahraničních i tuzemských subjektů. Počet oficiálních delegací byl od zřízení Památníku Lidice ve formě příspěvkové organizace Ministerstva kultury v roce 2000 nejvyšší.

Po kladení květinových darů pronesl hlavní projev zaměřený na potírání neonacismu prezident republiky Miloš Zeman, po něm s modlitbou za oběti lidické tragédie vystoupil Mons. Jan Graubner, poté přednesl svůj projev věnovaný významu atentátu na R. Heydricha a lidických obětí předseda Českého svazu bojovníků za svobodu pan Jaroslav Vodička a na závěr promluvil ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl, který apelovat na média, aby přestaly Lidice zneužívat k mediálnímu tlaku na veřejnost. Na závěr pietního aktu zazpíval dvě dojemné písně chlapecký pěvecký sbor Bruncvík.

Poté se přítomní smuteční hosté přesunuli přes pietní území kolem Pomníku dětských obětí války na nádvoří muzea, kde byl pod mottem "Děti zpívají lidickým dětem" slavnostně zahájen 10. ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice. Osobní záštitu přehlídce tradičně udělil místopředseda Senátu PČR pan Přemysl Sobotka, uměleckou záštitu letos převzala paní Helena Vondráčková, která svým vystoupením celý program zahájila. Při zahájení přehlídky byl Památníku Lidice z rukou manželů Gerrardových a zástupce britského velvyslanectví pana Voase předán finanční dar ve výši 140 tisíc korun věnovaný neziskovou organizací The Friends of Barnett Stross. Vše se odehrálo za přítomnosti Čestné stráže Armády České republiky. Do 14:00 hodin se na pódiu vystřídalo a vystoupilo celkem patnáct dětských pěveckých sborů - čtrnáct zástupců jednotlivých krajů České republiky a jeden hostující sbor.

Součástí programu pietní vzpomínky bylo také udílení Pamětních odznaků Památníku Lidice, které se uskutečnilo ve výstavní síni Pod Tribunou od 12:30 hodin. Ředitel Památníku Lidice při této významné příležitosti udělil pamětní odznaky těm, kteří se dlouhodobě nezištně podílejí na rozvoji Památníku Lidice a uchování paměti na lidickou tragédii.

Vstup do výstavních prostor muzea i galerie byl pro návštěvníky po celý den zdarma.

Děkujeme všem, kteří přišli uctít památky obětí lidické tragédie.

Doprovodné akce v Lidicích a Ležákách ke stažení

Článek v Kladenském deníku

Článek na iDNES

Reportáž České televize

Autor: J. Chourová Plachá

Přes léto můžete navštívit výstavu Lidice (v) minulosti s ukázkami 3D modelu obce Lidice ve výstavní síni Pod Tribunou naproti muzeu Památníku Lidice. Dále výstavu Příběh české vsi ve výstavní síni In Memoriam. Vstupné na obě výstavy zdarma.

V Lidické galerii navštivte 50. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice na téma "Moje muzeum" nebo stálou sbírku umění 20. a 21. století Remember Lidice. V sousedství galerie zhlédněte původní rodinný dům z 50. let 20. století s expozicí o výstavbě poválečných Lidic.