Předávání prestižních cen Petra Jilemnického

V předvečer 98. výročí vzniku samostatného československého státu se v Lidické galerii uskutečnilo předávání cen Petra Jilemnického.

27. října 2016 se v Lidické galerii sešlo na 80 hostů, účastníků slavnostního vyhlášení cen Petra Jilemnického.

Na úvod byli přítomní hosté uvítáni zpěváky dětského pěveckého sboru Sluníčko pod vedením sbormistryně Evy Moučkové písní Ach synku, synku a československou hymnou. Poté předsedkyně Klubu autorů literatury faktu Jana Vrzalová krátce připomněla osud a význam spisovatele Petra Jilemnického, jehož jméno nesou každoročně udílené ceny. Po uvítání následovalo samotné slavnostní předávání.

Prestižní ceny Klubu autorů literatury faktu byly odbornou porotou ve složení Jana Vrzalová, Roman Cílek, Miroslav Kučera, Jiří Svetozár Kupka, Zdeněk Maixner, Magdalena Navrátilová, Karel Richter, Petr Šilar a Václav Tikovský uděleny v těchto kategoriích:

Broznová mediale III. stupně udělená Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu:
Pavel B. Elbl: Holocaust. Spojenci a Osvětim. Vydalo Nakladatelství NOOS v roce 2015.

Tomáš Jakl: Květnové vítězství. Konec skupiny armád Střed. Vydala Mladá fronta v roce 2015.

Václav Junek: Protektoři. Čtyři portréty z let 1939–1945. Vydalo nakladatelství Olympia v roce 2015.

Jiří F. Šiška: Bojiště Afghánistán. Sovětsko-afghánský válečný konflikt 1979–1989. Vydalo nakladatelství Svět křídel Cheb v roce 2015.

Václav Vlk: Krvavé dozvuky války. Konec druhé světové války na českém území. Vydalo nakladatelství GRADA v roce 2015.

Vítězná stříbrná mediale II. stupně udělená Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu:
František Emmert: Mobilizace 1938. Chtěli jsme se bránit! Vydalo vydavatelství František Emmert v roce 2015.

Cena letohradského rodáka Petra Jilemnického:
Nakladatelství NOOS za elektronickou knihu Válečný deník Antonína Boháče. Vydalo nakladatelství Krutina Jiří - Vacek.

Jan Kux za publikovanou časopiseckou tvorbu

Ivanka Plicková: Mistr Jan a podřipští kacíři. Vydáno vlastním nákladem v roce 2015.

Vladimír Stibor: Rybáři odlivu. Almanach české poezie 2015. Vydalo nakladatelství Milan Hodek | Paper Jam v roce 2015.

Mimořádná cena letohradského rodáka Petra Jilemnického:

Přemysl Veverka (in memoriam)
Luba Hédlová
Jiří Žlebčík
Hana Staňková (překlad)
Martin Homola (fotografie do knihy)

Most naděje a života. Růžový Sad přátelství a míru Lidice (1955–2015). Vydal Ivan Ulrych – Nakladatelství Vega-L v roce 2015.

Hlavní cena letohradského rodáka Petra Jilemnického:
Břetislav Ditrych: Proč Javoříčko? Svědectví neznámých dokumentů z archivu Státní bezpečnosti. Vydalo nakladatelství Veduta – Pavel Ševčík v roce 2015.

Cena letohradského rodáka Petra Jilemnického Zdeňku Mahlerovi za život a dílo a jeho knihu
…ale nebyla to nuda. Poznámky pod čarou života. Vydalo nakladatelství Sláfka v roce 2015.
Cenu převzala Slávka Kopecká, která zároveň přednesla krátkou zdravici od dr. Mahlera, který je touto dobou bohužel upoután na nemocniční lůžko.

V rámci slavnostního předávání byla předána také Mezinárodní cena E. E. Kische za život a dílo přeživší lidické ženě Jaroslavě Skleničkové a za knihu Vzpomínky mě stále tíží, neboť paní Skleničková se nemohla zúčastnit slavnostního ceremoniálu, který proběhl v září t. r. v Letohradu.

Závěr významného odpoledne byl zpestřen předáváním stříbrného Pamětního odznaku Památníku Lidice. Z rukou ředitele památníku Milouše Červencla jej převzala předsedkyně Krajské rady Svazu důchodců České republiky paní Hana Němcová.

Programem provázel ředitel Památníku Lidice, na klavír doprovodil Marcel Javorček a ukázky z oceněných knih bravurně přednesl Josef Somr. Ceremoniálu byl přítomen také senátor Radko Martínek, který na závěr krátce pozdravil přítomné hosty a poděkoval Památníku Lidice za vynikající spolupráci.

Celé odpoledne a podvečer se nesly v přátelském duchu a autogramiáda s diskuzí, které následovaly po oficiálním programu, toho byly důkazem.

Autor: J. Chourová Plachá

Upozorňujeme návštěvníky na výluku dopravy z důvodu uzavírky přístupové komunikace č. I/61 ve směru od Kladna do Prahy.